Terminarz

Nadchodzące szkolenia

To są 20 nadchodzące szkolenia - Strona 1 / 4

27
Cze
2019
Szkolenia

Najczęściej występujące problemy przy wydawaniu decyzji administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami po nowelizacji ustawy o odpadach - warsztaty

Miejsce: Rzeszów, Grein Hotel ⋆⋆⋆, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)
1. Zmiana kompetencji przy wydawaniu decyzji w zakresie zbierania odpadów 2. Nowe elementy wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów magazynowanie odpadów w tym samym czasie maksymalna jednorazowa ilość wynikająca z możliwość magazynowych placu lub obiektu maksymalna roczna ilość (czy musi być sumą magazynowanych odpadów) omówienie zasad określania pojemności magazynowych odpady palne - kto określa, jakie odpady uznajemy za palne, jakie odpady w określonych warunkach mogą ulec zapłonowi monitoring wizyjny dokumentacja p.poż jako element mogący wpływać na ilość odpadów magazynowanych w tym samym czasie inne warunki p.poż wynikajace z opracowanych dokumentacji zaświadczenia i oświadczenia o niekaralności uzyskiwanie opinii organu gminy (akty prawa miejscowego) 3. Kto może wykonywać dokumentację p.poż i czy organ może żądać zmiany wykonawcy 4. Kto weryfikuje i odpowiada za zawartość operatu p.poż. 5. Przeprowadzanie analizy informacji przedstawionych we wniosku (praca na przykładach podawanych przez uczestników szkolenia) 6. Kontrole w trakcie postępowania [...]
28
Cze
2019
Szkolenia

Pełnomocnictwa i upoważnienia w postępowaniu podatkowym, administracyjnym oraz w obszarze zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, w tym jednostek podległych

Miejsce: Rzeszów, Grein Hotel ⋆⋆⋆, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)
Pełnomocnictwa i upoważnienia w postępowaniu podatkowym, administracyjnym oraz w obszarze zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego, w tym jednostek podległych – skutki prawne czynności podejmowanych z naruszeniem lub przekroczeniem uprawnień w 2019 r. 1. Wprowadzenie - podstawowe przepisy regulujących zagadnienie upoważnień i pełnomocnictw. 2. Pełnomocnictwa a upoważnienie ( ogólne zasady, wymogi formalne i różnice). 3. Pełnomocnictwa i upoważnienia do reprezentowania stron w postępowaniu podatkowym ( pełnomocnictwo ogólne, do doręczeń, szczególne) - pełnomocnictwo ogólne w formie elektronicznej. 4. Pełnomocnictwa i upoważnienia stron w postępowaniu administracyjnym. 5. Rejestr pełnomocnictw i upoważnień wewnętrznych – obowiązek aktualizacji. 6. Udzielenie, odwołanie i wygaśnięcie pełnomocnictwa udzielonego pracownikowi. 7. Upoważnienia; upoważnienie do zaciągania zobowiązania finansowego jst., upoważnienie do dokonywania wydatków, upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie, upoważnienia do czynności z zakresu gospodarki finansowej, rachunkowości i budżetu, upoważnienia do wydawania decyzji o zwrot dotacji i kontroli wykorzystania środków, upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych i zaświadczeń, upoważnienia dla kierowników jednostek podległych. 8. Upoważnienia i pełnomocnictwa wewnętrzne na gruncie ustawy o rachunkowości – delegowanie uprawnień, upoważnienia dla [...]
01
Lip
2019
Szkolenia

KRAKÓW: Zmiany w pomocy społecznej a bieżące postępowanie ops

Miejsce: Kraków, Hotel Batory ul. Sołtyka 19
1. Nowelizacja ustawy o pomocy społecznej – proces legislacyjny. 2. Kierowanie do domów pomocy społecznej – odpłatność mieszkańca i osób zobowiązanych w świetle dzisiejszych rozwiązań prawnych. 3. Co pomocnego w orzecznictwie? 4. Istotne zmiany w zakresie zobowiązania do odpłatności osób najbliższych. 5. Rozszerzenie katalogu zwolnień. 6. Co z odpłatnością mieszkańca domu pomocy społecznej? 7. Aktualizacja rodzinnego wywiadu środowiskowego – mieszkaniec domu pomocy społecznej – nowe zasady. 8. Nowe rozwiązania w zakresie odpłatności za pobyt osoby bezdomnej w schronisku dla osób bezdomnych – porównanie do aktualnego stanu prawnego. 9. Dochód osoby ustalany dla celów pomocy społecznej – sytuacje problematyczne/przykłady, wybrane orzecznictwo sądowo-administracyjne. 10 Świadczenia pomocy społecznej – przypadki trudne. 11. Dyskusja. [...]
01
Lip
2019
Szkolenia

Zabezpieczenie dobra małoletnich dzieci. Procedury odebrania dziecka od rodziny, przewozu dziecka i przekazania do pieczy zastępczej

Miejsce: Rzeszów, Grein Hotel ⋆⋆⋆, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)
1. Wprowadzenie w problematykę szkolenia. 2. Sytuacje zagrożenia dobra dziecka w świetle obowiązujących przepisów. 3. Zasady postępowania celem zabezpieczenia dobra małoletnich dzieci. 4. Procedura odebrania dziecka od rodziny w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. 5. Interwencja w środowisku w związku z koniecznością przekazania dziecka do pieczy zastępczej. 6. Procedura przewozu dziecka. 7. Procedura przekazania dziecka do pieczy zastępczej. 8. Dalsze postępowanie po odebraniu dziecka (Sąd, Zespół Interdyscyplinarny ) 9. Dokumentowanie zrealizowanych czynności. Prezentacja przykładów pism. 10. Dyskusja [...]
02
Lip
2019
Szkolenia

Zamówienia publiczne na odbiór odpadów komunalnych z uwzględnieniem elektronizacji zamówień

Miejsce: Rzeszów, Grein Hotel ⋆⋆⋆, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)
Zamówienia publiczne na odbiór odpadów komunalnych z uwzględnieniem elektronizacji zamówień – jak skutecznie i efektywnie przygotować oraz przeprowadzić postępowanie. Tajniki zamówień w formule in-house przy wykorzystaniu trybu z wolnej ręki. Szkolenie będzie uwzględniało aktualne zmiany w prawie. I. Podstawa to dobry fundament – czyli jak poprawnie przygotować postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: 1) Fundamentalne zasady udzielania zamówień publicznych: równe traktowanie wykonawców i uczciwa konkurencja w zamówieniach publicznych, bezstronność i obiektywizm, ustawa o finansach publicznych na straży racjonalności, gospodarności, efektywności i oszczędności, pozostałe ustawowe zasady dot. zamówień publicznych: legalności, pisemności, prymatu trybów przetargowych. 2) Szacowanie wartości zamówienia: podstawowe definicje i zasady dotyczące szacowania wartości zamówienia, -określamy przedmiotowy zakres zamówienia publicznego – definiowanie tzw. „zamówień podobnych” na podstawie tożsamości przedmiotowej, czasowej oraz podmiotowej, w kontekście odbioru różnych odpadów, udzielanie zamówień w częściach – podstawy łączenia oraz podziału przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówień nieprzewidzianych. 3) Opis przedmiotu zamówienia: podstawowe zasady opisu przedmiotu zamówienia, jak zapewnić jednoznaczny i [...]

Wspierane przez iCagenda

Najbliższe Szkolenia

© 2017 Instytut Szkoleń Impuls.