Gwarancja realizacji szkolenia: KRAKÓW- Audyt zgodności z RODO. Szkolenie dla Inspektorów Ochrony Danych

Kategoria
Szkolenia
Termin
poniedziałek, 25 marzec 2019 10:00 - 15:00
Miejsce
Kraków, Hotel Batory
Telefon
+48 731 856 330 lub +48 534 520 202
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cel
Szkolenie przygotowuje do wypełnienia obowiązków nałożonych przez RODO na Inspektorów Ochrony Danych w zakresie monitorowania przestrzegania przepisów ochrony danych przez administratorów danych i podmioty przetwarzające, w których zostali powołani.
Adresaci
Inspektorzy Ochrony Danych (IOD) i audytorzy wewnętrzni w podmiotach publicznych i medycznych, szkołach, instytucjach kultury, a także w innych organizacjach, w których wymagane jest powołanie IOD; Administratorzy Danych Osobowych (właściciel, zarząd, kierownik jednostki organizacyjnej) lub wyznaczeni przez nich pracownicy, którzy będą zobowiązani do monitorowania przestrzegania aktualnych przepisów ochrony danych.
Prowadzący
audytor wiodący Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 27001, praktykujący jako Inspektor Ochrony Danych i audytor w podmiotach leczniczych. Trener i wykładowca Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie z zakresu przedmiotów bezpieczeństwa informacji i audytu w ochronie danych. Cyklicznie prowadzi kurs dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w podmiotach publicznych i prywatnych, szkolenia z analizy ryzyka i oceny skutków
Cena
369 zł (zawiera materiały szkoleniowe, lunch w restauracji hotelowej, przerwę kawową)
Rabaty
Rabat 15 zł dla drugiej osoby z tej samej Instytucji
Zgłoszenia do
21.03.2019r.

Program


Uczestnicy otrzymują: wykaz wymogów organizacyjno - prawnych wg RODO, który będzie pomocny do przeprowadzenia wewnętrznego sprawdzenia w podmiotach, w których zostali powołani jako Inspektorzy Ochrony Danych, a także wzór raportu z przeprowadzenia sprawdzenia dla administratora danych.

 

 

Moduł I. Role i zadania w procesie wewnętrznego audytu ochrony danych.

1. Zadania administratorów danych i podmiotów przetwarzających w zakresie prowadzenia regularnych sprawdzeń ochrony danych wg RODO.

2. Rodzaje audytów w kontekście RODO.

3. IOD jako audytor wewnętrzny RODO. Monitorowanie przestrzegania przepisów przez Inspektora Ochrony Danych w podmiocie, w którym został powołany. Sposoby realizacji zadania.

4. Zadania innych osób i podmiotów biorących udział w procesie audytu RODO (kierownicy komórek, osoby upoważnione, podmioty powierzające, etc.).

5. Kompetencje IOD jako audytora wewnętrznego. 

6. Dobre i złe praktyki w prowadzeniu audytu.

 

Moduł II. Proces audytu.

1. Cel, zakres i kryteria prowadzenia audytu RODO.

2. Planowanie sprawdzenia.

3. Częstotliwość prowadzenia audytów.

4. Przygotowanie do przeprowadzenia sprawdzenia.

5. Typy pytań audytowych. Lista przykładowych pytań kontrolnych.

 

Moduł III. Praktyczne aspekty prowadzenia audytu w ochronie danych.

1. Omówienie wykazu wymogów organizacyjno-prawnych RODO, które podlegają sprawdzeniu przez Inspektora Ochrony Danych.  Uczestnicy otrzymują wykaz w formie drukowanej i elektronicznej (pdf).

3. Zasada rozliczalności w audycie - obiektywne dowody, dokumentowanie niezgodności.

 

Moduł IV. Dokumentowanie wyników audytu.

1. Podsumowanie audytu.

2. Raport IOD z audytu dla administratora danych. Uczestnicy otrzymują wzór raportu w formie drukowanej i elektronicznej (pdf).

3. Rekomendacje i zalecenia IOD.

4. Wdrożenie rekomendacji przez administratora danych.

5. Działania korygujące i poaudytowe w organizacji.

 

Moduł V. Podsumowanie szkolenia i rozdanie zaświadczeń ukończenia szkolenia.

1. Podsumowanie szkolenia.

2. Rozdanie zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.

 

 
 

Wspierane przez iCagenda

Najbliższe Szkolenia

© 2017 Instytut Szkoleń Impuls.