LUBLIN: Gospodarowanie odpadami komunalnymi: zasady, prowadzenie ewidencji w BDO, sprawozdawczość, aktualizacja wpisów w Rejestrze, sankcje i kary

Kategoria
Szkolenia
Termin
wtorek, 28 styczeń 2020 10:00 - 16:00
Miejsce
Lublin, Hotel Forum, ul.Obywatelska 8
Telefon
+48 731 856 330 lub +48 534 520 202
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adresaci
Szkolenie skierowane w szczególności do podmiotów: odbierających odpady komunalne, prowadzących PSZOK na zlecenie Gminy, zbierających frakcje odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła stanowiących odpady komunalne.
Prowadzący
Główny specjalista w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
Cena
379 zł (zawiera materiały szkoleniowe, lunch w restauracji hotelowej, przerwę kawową) Faktura za szkolenie będzie wystawiona przez Agencję Wiedzy i Rozwoju NIP: 918-214-85-45
Rabaty
Rabat 15 zł dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej jednostki
Zgłoszenia do
24.01.2020r.

Program


1. Odbieranie, zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – najważniejsze zagadnienia z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach.

2. Przenoszenie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów.

3. Wymóg posiadania wpisu do rejestru - BDO i jego aktualizacja.

4. Prowadzenie ewidencji odpadów od 1.01.2020 roku za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

5.  Sporządzanie rocznego sprawozdania o odpadach komunalnych przez podmiot odbierający odpady  

  • Zakres sprawozdania, 
  • Jakie odpady i w których działach należy uwzględnić w sprawozdaniu,
  • Jak i gdzie uwzględnić w sprawozdaniu odpady wysortowane ze zmieszanych odpadów komunalnych,
  • Jakie dane prowadzący instalacje komunalne i inni posiadacze odpadów powinni przekazywać podmiotom odbierającym odpady komunalne,
  • Obliczanie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

 

6. Sporządzanie sprawozdań przez podmioty prowadzące PSZOK oraz przez inne podmioty zbierające odpady komunalne  

  • Kto powinien sporządzać sprawozdanie o ilości zebranych odpadów w PSZOK oraz sprawozdanie podmiotu prowadzącego zbieranie odpadów komunalnych (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła) od osób fizycznych, 
  • Zakres sprawozdań,
  • Uzupełnienie sprawozdania rocznego przez podmiot prowadzący PSZOK-na przykładzie, 
  • Jakie odpady zbierane od osób fizycznych w innych miejscach niż PSZOK podlegają sprawozdawczości o odpadach komunalnych, uzupełnianie sprawozdania– na przykładzie,
  • W jakim terminie i do jakiego organu należy przekazać sprawozdanie. 

7. Sankcje i kary (m. in. za niezłożenie wniosku o wpis do rejestru BDO, prowadzenie działalności niezgodnie z posiadanym wpisem do rejestru, brak prowadzenia kontroli przez gminy).

 

 

 
 

Wspierane przez iCagenda

Najbliższe Szkolenia

© 2017 Instytut Szkoleń Impuls.