Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi po nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Kategoria
Szkolenia
Termin
piątek, 31 styczeń 2020 10:00 - 15:00
Miejsce
Rzeszów, Grein Hotel ⋆⋆⋆, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)
Telefon
+48 731 856 330 lub +48 534 520 202
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adresaci
Szkolenie przeznaczone dla pracowników organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego zajmujących się dochodzeniem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy lub związku międzygminnego (skarbnicy i księgowi oraz osoby zajmujące się windykacją opłaty śmieciowej). Omówione zostaną przepisy i ich stosowanie, praktyka i najnowsze orzecznictwo, a także zapowiadane zmiany przepisów.
Prowadzący
praktyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego. Wieloletni pracownik jednostek samorządu terytorialnego, wieloletni redaktor naczelny „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autor książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz
Cena
359 zł (zawiera materiały szkoleniowe, lunch w restauracji hotelowej, przerwę kawową) Faktura za szkolenie będzie wystawiona przez Agencję Wiedzy i Rozwoju NIP: 918-214-85-45
Rabaty
Rabat 15 zł dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej jednostki
Zgłoszenia do
28.01.2020r.

Program


1. Jak sprawdzają się w praktyce rozwiązania wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach? 

 • Nowe kryteria nałożenia opłaty śmieciowej: Co się zmieniło w objęciu opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi nieruchomości zamieszkałych? 
 • Co z nieruchomościami niezamieszkałymi – opłata obligatoryjna czy fakultatywna? 
 • Jak będzie wyglądało obciążenie opłatą domków letniskowych czy nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe? 
 • Dopuszczalność złożenia odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi. 
 • Nowe terminy do składania deklaracji na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – kiedy na koncie pojawiają się przypisy/odpisy opłaty? 
 • Czy wszyscy właściciele mają obowiązek segregować odpady komunalne? 
 • Co zrobić jeśli ktoś nie segreguje? Jak to ustalić? Skąd organ podatkowy będzie czerpał wiedzę czy podatnik segreguje czy nie odpady?
 •  Jak nałożyć opłatę w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów? 
 • Nowe zasady postępowania w przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

2. Przedawnienie: Czy każda opłata śmieciowa za 2013 i 2014 rok już się przedawniła? 

 • Z jakim dniem przedawnia się rok 2014?
 •  Czy zawsze opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi przedawnia się z upływem 5 lat? 
 • Co ma wpływ na bieg terminu przedawnienia? 
 • Jak liczyć okres przedawnienia? 
 • Czy doręczenie upomnienia przerwie bieg terminu przedawnienia? 
 • Co zrobić, aby opłata śmieciowa się nie przedawniła? 
 • Co zrobić z zaległością przedawnioną? 
 • Czy hipoteka i zastaw skarbowy nadal chronią przed przedawnieniem?

 

3. Postępowanie przedegzekucyjne i egzekucyjne prowadzone przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, zarząd związku międzygminnego jako wierzyciela. 

 • Działania informacyjne wierzyciela – obowiązek czy prawo? 
 • Jak w praktyce podejmować działania informacyjne? 
 • Jak, według obecnie obowiązujących przepisów, skutecznie wyegzekwować w gminie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi? 
 • Odpowiedzialność współwłaścicieli nieruchomości za zaległą opłatę śmieciową. Czy zawsze konieczne jest upomnienie? W jakich sytuacjach nie jest potrzebne upomnienie? Jak postąpić w sytuacji, gdy kwota zaległości nie przekracza 116,00 zł?
 •  Jaki jest właściwy termin wystawienia upomnienia?
 •  Jak postępować z upomnieniami, aby nie narazić się na zarzuty w kontroli RIO czy NIK? Czy zawsze pobieramy koszty upomnień? Od kiedy liczymy koszty upomnień? Zarachowanie wpłaty na koszty upomnienia. 
 • Co to znaczy, że upomnienie musi być doręczone? Co z upomnieniem awizowanym, odmową odbioru czy niemożnością doręczenia upomnienia? Co z upomnieniem do podatnika zmarłego? Czy koszty upomnienia można umorzyć? 
 • Rola Kodeksu postępowania administracyjnego w egzekucji.

 

4. Przepisy obejmujące tytuły wykonawcze. Ustawowy termin wystawienia tytułu wykonawczego. 

 • Co z tytułami na zaległości nieprzekraczające 116,00 zł? Co załączamy do tytułu wykonawczego? 
 • Obowiązki wójta jako wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym. Czy wójt musi ustalać majątek dłużnika? 
 • Zbieg egzekucji. Kiedy stosujemy dalsze tytuły wykonawcze? W szczegółach omówimy jak w praktyce przebiega egzekucja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 • Na kogo wystawić tytuł wykonawczy jeśli dłużnik nie żyje? 
 • Kto odpowiada za ustalenie terminu przedawnienia zaległości w trakcie egzekucji? 
 • Czy warto wnioskować o egzekucję z nieruchomości? 
 • Co zrobić jeżeli urząd skarbowy umarza egzekucję, a nie ściągnął zaległości? 
 • Omówienie problemów występujących w postępowaniu egzekucyjnym, wskazanych przez uczestników szkolenia. 
 • Nowe wzory tytułów wykonawczych.

 

5. Pytania i dyskusja uczestników.

 

 
 

Wspierane przez iCagenda

Najbliższe Szkolenia

© 2017 Instytut Szkoleń Impuls.