Opłata retencyjna - warsztaty i spojrzenie praktyczne

Kategoria
Szkolenia
Termin
poniedziałek, 27 styczeń 2020 10:00 - 15:00
Miejsce
Rzeszów, Grein Hotel ⋆⋆⋆, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)
Telefon
+48 731 856 330 lub +48 534 520 202
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Cel
Zapoznanie uczestników z odpowiedziami na wiele pytań związanych z nową opłatą. Pokazanie praktycznych przykładów i sposobów radzenia sobie z wątpliwościami. Omówienie i przekazanie uczestnikom przydatnych wzorów pism. Rozwiązywanie problemów praktycznych uczestników szkolenia.
Adresaci
pracownicy urzędów miast i gmin do których obowiązków należy określanie opłaty retencyjnej, a którzy napotykają istotne problemy w procedurze jej wymierzania.
Prowadzący
Radca prawny, trener, były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (2011-2016). prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. W latach 2016-2019 radca prawny jednego z Urzędów Gminy w woj. małopolskim
Cena
349 zł (zawiera materiały szkoleniowe, lunch w restauracji hotelowej, przerwę kawową)
Rabaty
Rabat 15 zł dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej jednostki
Zgłoszenia do
22.01.2020r.

Program


I. Problemy praktyczne:

1. Kiedy opłata powinna być nałożona - przesłanki jej wymierzenia (skutek, minimalna powierzchnia nieruchomości, kwestia definicji pojęcia "ujęcia w systemy kanalizacji", zwolnienia z opłaty);

2. Na kogo można nałożyć opłatę?;

3. Problem zdefiniowania najważniejszych pojęć związanych z opłata, w tym m.in. pojęcie retencji, nieruchomości, powierzchni biologicznie czynnej;

4. Upływ czasu a możliwość nałożenia opłaty, czyli czy można jeszcze nakładać opłaty za rok 2018?;

5. Następstwo prawne, a obowiązek uiszczenia opłaty;

6. Porównanie "opłaty retencyjnej" z opłatami stałymi i zmiennymi;

7. Praktyczne określanie wysokości opłaty i udziału gminy w dochodzie z opłaty (w tym odpowiedź na pytanie, czy to zysk gminy, czy zazwyczaj jedynie koszt, stawki opłaty i przykładowa wysokość opłaty związana z jej okresem rozliczeniowym);

8. Skąd w praktyce brać informacje do określenia opłaty retencyjnej?;

9. Procedura ustalania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej:

  • obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta miasta, elementy informacji o wysokości opłaty, doręczenie,
  • termin i sposób uiszczenia opłaty przez zobowiązanego,
  • postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty (przesłanki wszczęcia, termin wydania, treść, wykonalność i zaskarżenie decyzji),
  • reklamacja jako procedura kwestionowania wysokości opłaty (dopuszczalność, procedura rozpatrzenia, uznanie reklamacji i jej nieuznanie - skutki),
  • dwutorowość postępowania reklamacyjnego i ws. określenia opłaty - jak w praktyce wygląda procedura w przypadku braku zapłaty opłaty z informacji oraz wniesienia reklamacji - połączenie dwóch procedur w praktyce;

10. Problemy z odpowiednim stosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w zakresie opłaty retencyjnej; 

11. Egzekucja opłaty i związane z nią obowiązki gminy.

 

II. Warsztaty praktyczne:

1. Wyszukiwanie nieruchomości do których mogą mieć zastosowanie przepisy o opłacie retencyjnej;

2. Pozyskiwanie informacji od osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty - w tym omówienie oświadczenia osoby zobowiązanej oraz praktyczne sposoby skłonienia jej do złożenia tego oświadczenia;

3. Treść informacji kwartalnej - elementy wymagane ustawą oraz informacje, jakie warto w niej zawrzeć;

4. Obliczanie opłaty;

5. Decyzja określająca opłatę - jej treść oraz poprzedzające ją czynności, w tym elementy decyzji wymagane ustawą oraz pomocnicza rola treści zawartych w informacji kwartalnej;

6. Reklamacja - czynności wymagane do przeprowadzenia w tym postępowaniu;

7. Rozpatrzenie reklamacji oraz wydanie decyzji określającej opłatę w przypadku braku jej uiszczenia oraz wniesienia reklamacji.

 

 
 

Wspierane przez iCagenda

Najbliższe Szkolenia

© 2017 Instytut Szkoleń Impuls.