Gospodarowanie odpadami komunalnymi: zasady, prowadzenie ewidencji w BDO, sprawozdawczość, aktualizacja wpisów w Rejestrze, najnowsze zmiany przepisów prawa od 1.01.2020r.

Kategoria
Szkolenia
Termin
piątek, 24 styczeń 2020 10:00 - 16:00
Miejsce
Rzeszów, Grein Hotel ⋆⋆⋆, al. T. Rejtana 1 (bezpłatny parking)
Telefon
+48 731 856 330 lub +48 534 520 202
E-mail
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Adresaci
Szkolenie skierowane w szczególności do podmiotów: odbierających odpady komunalne i prowadzących PSZOK na zlecenie Gminy.
Prowadzący
Doświadczony trener, główny specjalista ds. gospodarki odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego. Od wielu lat zajmuje się gospodarką odpadami, weryfikuje przedkładane przez organy gmin sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.
Cena
359 zł (zawiera materiały szkoleniowe, lunch w restauracji hotelowej, przerwę kawową) Faktura za szkolenie będzie wystawiona przez Agencję Wiedzy i Rozwoju NIP: 918-214-85-45
Rabaty
Rabat 15 zł dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej jednostki
Zgłoszenia do
23.01.2020r.

Program


1. Odbieranie, zbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych – najważniejsze zagadnienia z uwzględnieniem zmian wynikających ze znowelizowanej ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy o odpadach: 

 • nowe rodzaje odpadów zbieranych w PSZOK,
 • realizacja obowiązku informowania właściciela nieruchomości przez podmiot odbierający odpady o tym, że odpady nie zostały odpowiednio posegregowane,
 • Obowiązek dostosowania do 5.03.2020r. zezwoleń na zbieranie/przetwarzanie odpadów,
 • prowadzenie monitoringu wizyjnego miejsc magazynowania odpadów,
 • Przenoszenie odpowiedzialności za zagospodarowanie odpadów.

 

2. Wymóg posiadania wpisu do rejestru - BDO i jego aktualizacja- zmiany od 1.01.2020 roku. 

 

3. Prowadzenie ewidencji odpadów od 1.01.2020 roku za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) – popularne problemy.

 • Czy dla każdego transportu odpadów musi być wygenerowane potwierdzenie? Co z odpadami np. budowlanymi zwolnionymi z ewidencji?
 • 2 tryby KPOK – odbiór i przekazanie, kiedy stosowane?
 • Ewidencja odpadów w PSZOK- jak często wpisy?
 • Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych – jak odnotowywać w BDO?
 • Odpady wytworzone w ramach zleceń lub realizacji obiektów liniowych – przykłady.

 

4.  Sporządzanie rocznego sprawozdania o odpadach komunalnych przez podmiot odbierający odpady -przykład wypełniania w BDO.

 • Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z gminą i jednocześnie z właścicielami nieruchomości- czy nadal przekazuje 2 sprawozdania, 
 • Zakres sprawozdania,
 • Brak wzoru sprawozdania zerowego – czy należy wypełnić wszystkie tabele sprawozdania? 
 • Jakie odpady i w których działach należy uwzględnić w sprawozdaniu,
 • Jak i gdzie uwzględnić w sprawozdaniu odpady wysortowane ze zmieszanych odpadów komunalnych,
 • Jakie dane prowadzący instalacje komunalne i inni posiadacze odpadów powinni przekazywać podmiotom odbierającym odpady komunalne,
 • Obliczanie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania przez podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

 

5. Sporządzanie sprawozdań przez podmioty prowadzące PSZOK. 

 • Kto powinien sporządzać sprawozdanie o ilości zebranych odpadów w PSZOK 
 • Zakres sprawozdania,
 • Uzupełnienie sprawozdania rocznego przez podmiot prowadzący PSZOK-na przykładzie

 

6. Najnowsze zmiany prawne w gospodarce odpadami.

 • Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie rodzajów i ilości odpadów dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji - nowe limity, kody (grupa 15,16,17), odpady niebezpieczne.
 • Projekt nowelizacji ustawy o odpadach i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – kiedy dopuszczalna „papierowa ewidencja”, termin na uzupełnienie kart w BDO, czy sprawozdania o odpadach za 2019 rok będzie można złożyć w wersji papierowej?

 

7. Sankcje i kary (m. in. za prowadzenie działalności niezgodnie z posiadanym wpisem do rejestru).

 

 
 

Wspierane przez iCagenda

Najbliższe Szkolenia

© 2017 Instytut Szkoleń Impuls.