ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dla osób korzystających ze szkoleń organizowanych przez Instytut Szkoleń IMPULS


Szanując Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) - dalej RODO, dbając o to, abyście wiedzieli kto i w jaki sposób przetwarza Pastwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Instytut Szkoleń IMPULS z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Leszka Czarnego 3, 35-615 Rzeszów, e-mail: [javascript protected email address]
 2. Na chwilę obecną nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  1. Uczestnictwa w szkoleniach przez nas organizowanych oraz w celu przesyłania Ci wszelkich informacji dotyczących tematyki przyszłych szkoleń przez nas organizowanych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO";
  2. ewentualnie w celu wypełnienia obowiązków podatkowo-rozliczeniowych oraz księgowo-sprawozdawczych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c ( np. w celach podatkowych )
 4. Posiadasz prawo:
  1. do żądania od nas dostępu do danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
  2. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 5. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne i Twoje dane przetwarzane są przez nas na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, którą możesz w każdym czasie wycofać.
 6. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Twoje dane w zakresie : imię i nazwisko, adres e - mail oraz telefon oraz nazwę podmiotu, w którym jesteś zatrudniony, bądź nazwę prowadzonej przez Ciebie działalności i jej NIP.
 7. Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą Urząd Skarbowy, a w przypadku wszystkich osób- podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi, np. szkoleniowe czy transportowe, firmy dostarczające przesyłki kurierskie i pocztę, dostawcy oprogramowania komputerowego i usług serwisowych dla oprogramowania komputerowego.
 8. Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów, o których mowa w pkt.3 , do czasu wycofania przez Ciebie zgody oraz do czasu upływu terminu realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych przewidzianych przepisami prawa. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.
 9. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 10. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.