ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Kontrola zarządcza jako system zarządzania ryzykiem w samorządowych jednostkach sektora finansów publicznych – oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021


Termin: 20 sty 2022
10:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Dokonanie rozliczenia działań w systemie kontroli zarządczej za rok 2021. Wskażemy jak usprawnić procedury i rzeczywiste funkcjonowanie systemu kontroli również w małych jednostkach, czym się kierować, kto jest zobowiązany oraz jak sporządzić oświadczenia o stanie kontroli zarządczej, jak ustalić zadania i oszacować ryzyko na rok następny, jak odbiurokratyzować system kontroli i dostosować go do rozmiarów jednostki. Jak powinny być zorganizowane zasady koordynacji kontroli zarządczej z jednostkami podległymi oraz odpowiedzialność na I i II poziomie i modele wypracowane w ramach dobrej praktyki.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do: kierowników, zastępców, sekretarzy, koordynatorów kontroli zarządczej w jednostkach samorządowych, pracowników ( w urzędach, jednostkach oświaty, pomocy społecznej, cuw., kultury, itp.), pracowników nadzoru z ramienia gminy nad jednostkami podległymi, kontrolerów i audytorów, członków Komisji Rewizyjnych jednostek samorządu terytorialnego

Prowadzący:
Praktyk w zakresie zarządzania i kontroli finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych. Wpisana na listę Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Specjalista z zakresu prawa finansów publicznych oraz prawa samorządowego.

Program szkolenia

I. Wprowadzenie – podstawowe akty prawne.

II. Kontrola zarządcza oraz koordynacja kontroli zarządczej we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych.

III. Cele, funkcje i poziomy kontroli w zarządzaniu jednostką samorządu terytorialnego oraz jednostkami podległymi i nadzorowanymi.

IV. Standardy kontroli zarządczej – omówienie z dostosowaniem do specyfiki jednostki.

V. Charakterystyka obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych standardów.

VI. Organizacja systemu kontroli zarządczej –zakres podstawowy procedur.

VII. Zadania wynikające z wprowadzenia kontroli zarządczej relacje z jednostkami podległymi.

VIII. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za rok 2021.

IX. Przykłady zadań do realizacji w powiązaniu ze standardami.

X. Procedury systemu kontroli zarządczej.

XI. Procedura wewnętrzna zarządzania ryzykiem.

XII. Pojęcie ryzyka w obszarze realizacji zadań i celów oraz misji – COVID 19 ryzyko szczególne.

XIII. Cele i mierniki w zarządzaniu ryzykiem - przykłady.

XIV. Obowiązki kierownika i pracowników w systemie kontroli zarządczej w jednostce.

XV. Zadania audytora oraz specjalisty z zakresu kontroli wewnętrznej.

XVI. Wzory dokumentów.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 340 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 18 sty 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji