ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - 19 grudnia - Sprawozdanie PUODO 2021- wnioski i zalecenia dla samorządu terytorialnego oraz jednostek organizacyjnych


Termin: 19 gru 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Prezes UODO w swoim sprawozdaniu wskazał najistotniejsze dla niego zagadnienia: są one bardzo różnorodne. Obejmują one zarówno zagadnienia ustroju samorządu terytorialnego- zwłaszcza organizacji sesji, ale i takich zagadnień jak prawo pracy, organizacja szkoły, monitoring , a nawet zgody na wizerunek na Facebooku czy zagadnienie posiadania bezpłatnej skrzynki e-mail. Na szkoleniu zostaną omówione wnioski jakie wyciągnął organ. Zapoznanie z najnowszymi decyzjami Prezesa UODO, orzeczeniami sądów administracyjnych, TSUE- dzięki czemu uczestnik pozna priorytety organu nadzorczego. Zwłaszcza istotne jest skonfrontowanie z wyrokami sądów, które rzadko, acz nie podzielają stanowiska organu.

Adresaci:
Sekretarze urzędów, pracownicy biura rady, osoby zajmujące się udzielaniem informacji publicznej, Inspektorzy ochrony danych, IOD w urzędach miast, IOD w jednostkach organizacyjnych- w tym szkołach, dyrektorzy szkół, jednostek organizacyjnych (OPS) ,etc.

Prowadzący:
Doktor nauk prawnych. Ekspert w zakresie prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej. Od 2010 r. prowadzi szkolenia dla jednostek samorządu terytorialnego, placówek edukacyjnych oraz podmiotów prywatnych. Autor publikacji na temat danych osobowych m. in. w Municipium, Portalu Samorządowym, Gazecie Prawnej, w tym dwóch publikacji książkowych. Współpracuje m. in. z Narodowym Instytutem Samorządu Terytorialnego. Inspektor ochrony danych w kilkudziesięciu podmiotach.

Program szkolenia

1.Naruszenia danych związane z sesją.

1) Wygaśnięcia mandatu Skarżącego (będącego radnym).

2) BIP a prowadzenie sesji.

3) Rozpatrywanie skarg na sesji.

4) Transmisja danych na yt.

2. Pozostałe naruszenia związane z działalnością urzędu

5) Publikacja zaleceń pokontrolnych.

6) Nagrywanie rozmowy w urzędzie.

7) Dostęp do bazy PESEL w opinii PUODO.

8) Błędy z adresowaniem kopert.

9) Przetwarzanie danych związkowców.

3. Spostrzeżenia PUODO dotyczące monitoringu w tym monitoringu ukrytego

4. Naruszenia związane z prawem pracy.

10) Upublicznienie stanu zdrowia pracownika (COVID 19).

11) Przekazanie danych do lekarza pracy..

5. Wyzwania w zakresie oświaty

12) Naruszenia danych na radzie pedagogicznej.

13) Przekazywanie danych policji

14) Fanpejdż szkoły- a zgody na przetwarzanie danych.

6. Najciekawsze naruszenia

15) Naruszenia obowiązków z prawem do informacji.

16) Ujawnianie adresu fnkcjonariuszy publicznych w internecie.

17) Biometria w usługach publicznych terminala płatniczego PayEye (E POS).

18) Wykorzystywanie bezpłatnych skrzynek (google, onet. Wp, etc)

7. Realizacja praw podmiotowych

19) Realizacja art 15 RODO (prawa dostępu do danych osobowych)

8. Najciekawsze orzeczenia polskie i zagraniczne

20) Nagrywanie dźwięku

21) Orzeczenie TSUE na temat danych wyinterpretowanych.

22) Orzecznictwo na temat danych nadmiarowych.

23) PESEL a naruszenie danych.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 380 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 16 gru 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji