ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - 20 lutego - Wznowienie postępowania w sprawach z zakresu Prawa budowlanego


Termin: 20 lut 2023
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
radca prawny- członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie. Kierownik Oddziału Orzecznictwa Administracji Architektoniczno-Budowlanej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, oraz pozaetatowy członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie. Specjalizuje się w tematyce procesu inwestycyjnego.

Program szkolenia

1) Istota wznowienia postępowania

2) Właściwość organu  i dewolucja kompetencji

3) Stosowanie przepisów o wznowieniu postępowania do postanowień i spraw zgłoszenia budowy (robót budowlanych)

4) Zbieg przesłanek trybu wznowienia postępowania i stwierdzenia nieważności

5) Przyczyny wznowienia postępowania

a.  Fałszywe dowody

b. Wydanie decyzji w wyniku przestępstwa

c. Wydanie decyzji przez pracownika lub przez organ administracji podlegający wyłączeniu

d. Brak udziału strony

e. Nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody

f. Nieuzyskanie stanowiska innego organu

g. Odmienne rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego

h. Wzruszenie prejudykatu

6) Dopuszczalność wznowienia postępowania 

7) Forma wznowienia postępowania i odmowy wznowienia postępowania – wymagania formalne rozstrzygnięcia

8) Rodzaje decyzji kończących postępowanie

9) Upływ terminu jako negatywna przesłanka uchylenia decyzji

10) Zgodność decyzji antycypowanej  z decyzją dotychczasową

11) Wstrzymanie wykonania decyzji – przesłanki. 

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 390 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 17 lut 2023 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji