ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Lista płac 2021/2022 - jak prawidłowo naliczyć wynagrodzenie dla pracownika z uwzględnieniem najnowszych zmian - Kodeks Pracy, ZUS, Polski Ład


Termin: 24 sty 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Poprawne naliczanie listy płac a tym samym uniknięcie korekt ZUS, US

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i płac.

Prowadzący:
specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków.

Program szkolenia

ZAGADNIENIA SZKOLENIA 

• Składki społeczne na liście płac,

• Składka zdrowotna na liście płac – proponowane zmiany od 01.01.2022 r.

• Skala podatkowa 2021- proponowane zmiany 2022

• Progi podatkowe – podwyższenie kwoty w pierwszym progu podatkowym w 2022 – program Polski ŁAD

• Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2022 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika .

• Roczny limit podstawy składek emerytalno- rentowych

• Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

• Pracownicze Plany Kapitałowe na liście płac

• Ewidencja czasu pracy a lista płac

• Lista płac

• Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto

• Regulamin wynagradzania a list płac

• Składniki listy płac a poprawność naliczania

• Minimalne wynagrodzenie a pułapki w naliczaniu wynagrodzeń.

• Wynagrodzenie za godziny nadliczbowe zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy

• Dodatek za pracę w godzinach nocnych - zasady wyliczania a najczęściej popełniane błędy.

• Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – zasady naliczania – a najczęściej popełniane błędy

• Ustalanie stałych i zmiennych składników w podstawie wynagrodzenia urlopowego i ekwiwalentu,

• Ustalenie wynagrodzenia w przypadku nie przepracowania pełnego miesiąca np.;

• Rozpoczęcia i zakończenia pracy w trakcie miesiąca

• Zmiana wynagrodzenia lub wymiaru etatu w trakcie miesiąca .

• Wynagrodzenie postojowe a koronawirus,

• Zasady ustalania podstawy do opodatkowania z uwzględnieniem zmian od sierpnia 2019 roku dla pracowników do 26 roku życia.


Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa , z uwzględnieniem zmian od 01.01.2022 r oraz od 02.08.2022r.


Elektroniczne zwolnienia papierowa- uwaga na błędy


Zmiany od 01.01.2022 

1. Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

2. Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego

3. Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu

4. Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży

5. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA

6. Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.

Zmiany od 02.08.2022 r.


Urlop rodzicielski, ojcowski i opiekuńczy - dyrektywa UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dn. 20 czerwca 2019 r.

 

• Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy

• Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego

a/ okres wyczekiwania na świadczenie

b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń

c/ wysokość i okres wypłaty świadczeń

• Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia

• Co zrobić kiedy pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim i jednocześnie świadczy pracę.

• Przyjmowanie okresu, z którego zostanie ustalona podstawa wymiaru zasiłków

• Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru

a / wypłacane za okres nie dłuższy niż miesiąc

b / wypłacane za okres dłuższy niż miesiąc

c / wypłacane za roczny okres

• Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

• Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

• Uzupełnianie podstawy do zasiłku w zależności od rodzaju wypłacanych składników

• Wyrównywanie wypłaconego zasiłku

• Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia

• Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku

• Kiedy ponownie przelicza się podstawę wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.

• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany zasad wynagradzania.

• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku wykonywania zlecenia lub dzieła na rzecz własnego pracodawcy.

• Uwzględnianie premii, dodatków i innych składników wynagrodzenia w podstawie świadczeń.

• Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni

• Zasiłek chorobowy na przełomie roku a limit 182 dni – proponowane zmiany w 2022 r.

• Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni

• Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni

• Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

• Zasiłek opiekuńczy COVID 19

• Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków

• Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku

• Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku

• Obliczanie wyrównania zasiłku macierzyńskiego

• Zasady przeprowadzania potrąceń oraz egzekucji z przysługującego ubezpieczonemu zasiłku chorobowego.

• przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.

• COVID 19 – a uprawnienia do wynagrodzenia /zasiłku chorobowego

• COVID 19 – a uprawnienia rodzicielskiePotrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń

• Kwoty wolne od potrąceń- zmiany kwoty wolnej od potrąceń od 01.01.2022 r.

• Potrącenia za zgodą pracownika

• Potrącenia bez zgody pracownika

• Potrącenia alimentacyjne

• Potrącenia nie alimentacyjne

• Potrącenia z umów zlecenia

• Potrącenia ZFŚŚ

• Potrącenia z zasiłków ZUS- zmiany kwoty wolnej od potraceń 01.03.2022 r.

• Zbieg tytułów

• Potrącenia na wniosek sądu karnego

• Potrącenia administracyjne.

• Potrącenia za zajęcia alimentacyjne z diet z tytułu podroży służbowych

• Potrącenia z umów cywilnoprawnych

• Potrącenia z „ parabanków”

• Potrącenie alimentacyjne i alimentacyjne w przypadku utraty źródła utrzymania związanych z koronawirusem

• Zatrudnienie osób zobligowanych do płacenia alimentów na rzecz nieletnich a konsekwencje dla Pracodawców


Panel dyskusyjny


Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.
Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 359 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 21 sty 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji