ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Analiza poprawności prowadzonej ewidencji odpadów przed zakończeniem roku sprawozdawczego


Termin: 16 gru 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
Pracowała w administracji samorządowej oraz rządowej, w tym w organach kontrolnych Na co dzień zajmuje się stałą obsługą firm w zakresie przepisów ochrony środowiska, dla których prowadzi ewidencję w systemie BDO, opracowuje wnioski o wydanie decyzji administracyjnych oraz przygotowuje dokumenty sprawozdawcze wynikające z przepisów ochrony środowiska w przedsiębiorstwach (sprawozdawczość z zakresu gospodarki odpadami. Członek zespołu doradczego przy Ministrze Klimatu i Środowiska

Program szkolenia

Zbliża się koniec roku kalendarzowego. Jest to czas kiedy musimy przeanalizować czy nasza ewidencja jest prowadzona prawidłowo i zaktualizować karty ewidencji (po 1 stycznia nie będzie to możliwe założenie nowych kart). Brak ewidencji lub prowadzenie jej niezgodnie ze stanem rzeczywistym skutkuje sankcjami finansowymi.


Na proponowanym szkoleniu przedstawione zostanie na jakie aspekty ewidencji odpadów należy zwrócić uwagę oraz w jaki sposób zweryfikować ewidencję.


1. Kto powinien prowadzić ewidencje odpadów i w jakim zakresie

2. Jakie odpady zostały wyłączone z grupy odpadów komunalnych i podlegają ewidencjonowaniu

3. Aktualizacja danych w BDO

- sprawdzenie zapisów BDO w zakresie miejsc prowadzenia działalności

- weryfikacja tabel (rodzajów działalności)

- aktualizacja wpisów po uzyskaniu nowej lub zmienionej decyzji w zakresie odpadów – kto powinien ją wykonać

4. Prowadzenie ewidencji odpadów – problemy z którymi można się spotkać

a) zakładanie kart ewidencji odpadów dla jakich odpadów należy prowadzić ewidencję

b) rodzaje odpadów oraz ilości dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji

c) omyłkowe prowadzenie danych do kart ewidencji

d) wprowadzenie danych do karty ewidencji od podmiotu, który ewidencji nie prowadzi

e) prowadzenie ewidencji uproszczonej – kogo dotyczy

f) ewidencja odpadów z instalacji i z poza instalacji

f) karty przekazania odpadów (KPO)

– omyłkowe potwierdzenie odbioru

- omyłkowe wybranie miejsca prowadzenia działalności odbiorcy

- przekazywanie odpadów (sami sobie) czy jest wymagane i kogo dotyczy

- jakie dane możemy poprawić w odrzuconych kartach przekazania odpadów

- odrzucone karty przekazania (bez możliwości poprawy) – co z nimi zrobić

- wycofane KPO – powody wycofania – jak wpisywać

- zaciąganie KPO do kart ewidencji – jakich miejscach nie jest to możliwe i trzeba wpisywać ręcznie

- kiedy można prowadzić KPO papierowe

5. Prowadzenie ewidencji w innych programach (dodatkowo czy trzeba)

6. Awarie BDO

7.Skutki niewłaściwego prowadzenia ewidencji

- decyzje o karze

- odwołania

- możliwość zastosowania pouczenia zgodnie z Kpa

8. Analiza tematów przedstawianych przez uczestników szkolenia
Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 399 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 gru 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji