ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Analiza ryzyka wg RODO/ISO


Termin: 16 lut 2023
09:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Przygotowanie i przeprowadzenie analizy ryzyka w ochronie danych (RODO) w podmiotach publicznych i prywatnych. Uczestnicy otrzymują wskazówki i przykłady do wykonania analizy ryzyka w systemie ochrony danych. Szkolenie opiera się na wytycznych RODO, Grupy Roboczej art. 29 ds ochrony danych oraz dobrych praktykach norm ISO 27001/27005.

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone dla Inspektorów Ochrony Danych, Administratorów Danych osobowych oraz innych osób, które uczestniczą w procesie analizy ryzyka oraz zarządzania aktywami w organizacji

Prowadzący:
audytor wiodący normy ISO/IEC 27001, od lat związany z zarządzaniem systemami bezpieczeństwa informacji. Praktykujący jako Inspektor Ochrony Danych i audytor w podmiotach leczniczych. Trener i wykładowca z zakresu przedmiotów bezpieczeństwa informacji i audytu w ochronie danych. Cyklicznie prowadzi kurs dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w podmiotach publicznych i prywatnych, a także szkolenia z zasad przetwarzania danych dla pracowników tych podmiotów.

Program szkolenia

Moduł I. Przygotowanie do przeprowadzenia analizy ryzyka w organizacji.


Podejście oparte na ryzyku. Wymagania Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w kontekście zarządzania ryzykiem.

Zasada rozliczalności i podejście oparte na ryzyku w pozostałych aspektach działania.

Privacy by default i privacy by design a ryzyko.

Role i odpowiedzialności w opracowaniu analizy ryzyka w organizacji.

Kontekst organizacji.

Identyfikacja aktywów.

Identyfikacja podatności.

Identyfikacja zagrożeń.Moduł II. Przeprowadzenie analizy ryzyka w organizacji.

 

Dobre praktyki w zarządzaniu ryzykiem w bezpieczeństwie informacji zgodnie z normą ISO 27001/27005.

Kryteria oceny ryzyka i akceptowania ryzyka przez Administratora Danych Osobowych.

Szacowanie skutków i prawdopodobieństwa. Macierz ryzyka.

Case study – arkusz analizy ryzyka. Ćwiczenia dot. analizy ryzyka.


Moduł III. Plan postępowania z ryzykiem w organizacji.


Warianty postępowania z ryzykiem.

Opracowanie planu postępowania z ryzykiem w bezpieczeństwie informacji na podstawie dobrych praktyk ISO 27001/27002.

Monitorowanie i przegląd ryzyk przez Administratora Danych Osobowych.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 399 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 14 lut 2023 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji