UWAGA! Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną wstrzymujemy realizację wszystkich naszych szkoleń stacjonarnych do odwołania. Zapraszamy na szkolenia online.

ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Audyt zgodności z RODO


Termin: 09 cze 2020
10:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Szkolenie przygotowuje do wypełnienia obowiązków nałożonych przez RODO na Inspektorów Ochrony Danych w zakresie monitorowania przestrzegania przepisów ochrony danych przez administratorów danych i podmioty przetwarzające, w których zostali powołani.

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone dla Inspektorów Ochrony Danych, Administratorów Danych osobowych oraz innych osób, które uczestniczą w procesie audytu ochrony danych w organizacji

Prowadzący:
audytor wiodący normy ISO/IEC 27001, od lat związany z zarządzaniem systemami bezpieczeństwa informacji. Praktykujący jako Inspektor Ochrony Danych i audytor w podmiotach leczniczych. Trener i wykładowca z zakresu przedmiotów bezpieczeństwa informacji i audytu w ochronie danych. Cyklicznie prowadzi kurs dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w podmiotach publicznych i prywatnych, a także szkolenia z zasad przetwarzania danych dla pracowników tych podmiotów.

Program szkolenia

Moduł I. Role i zadania w procesie wewnętrznego audytu ochrony danych.

1. Zadania administratorów danych i podmiotów przetwarzających w zakresie prowadzenia regularnych sprawdzeń ochrony danych wg RODO.

2. Rodzaje audytów w kontekście RODO.

3. IOD jako audytor wewnętrzny RODO. Monitorowanie przestrzegania przepisów przez Inspektora Ochrony Danych w podmiocie, w którym został powołany. Sposoby realizacji zadania.

4. Zadania innych osób i podmiotów biorących udział w procesie audytu RODO (kierownicy komórek, osoby upoważnione, podmioty powierzające, etc.).

5. Kompetencje IOD jako audytora wewnętrznego.

6. Dobre i złe praktyki w prowadzeniu audytu.


Moduł II. Proces audytu.

1. Cel, zakres i kryteria prowadzenia audytu RODO.

2. Planowanie sprawdzenia.

3. Częstotliwość prowadzenia audytów.

4. Przygotowanie do przeprowadzenia sprawdzenia.

5. Typy pytań audytowych. Lista przykładowych pytań kontrolnych.

6. Zasada rozliczalności w audycie – obiektywne dowody, dokumentowanie niezgodności.

 

Moduł III. Dokumentowanie wyników audytu.

1. Podsumowanie audytu.

2. Raport IOD z audytu dla administratora danych. Uczestnicy otrzymują wzór raportu w formie elektronicznej (pdf).

3. Rekomendacje i zalecenia IOD - dobre praktyki, które warto wziąć pod uwagę.

4. Wdrożenie rekomendacji przez administratora danych.

5. Działania korygujące i poaudytowe w organizacji.
Sposób realizacji szkoleń online:


Cena: 320 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 05 cze 2020 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji