ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Audyt zgodności z RODO na 2023 rok. Audyt RODO okiem IOD


Termin: 15 gru 2022
09:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Szkolenie przygotowuje do wypełnienia obowiązków nałożonych przez RODO na Inspektorów Ochrony Danych w zakresie monitorowania przestrzegania przepisów ochrony danych przez administratorów danych i podmioty przetwarzające, w których zostali powołani.

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone dla Inspektorów Ochrony Danych, Administratorów Danych osobowych oraz innych osób, które uczestniczą w procesie audytu ochrony danych w organizacji

Prowadzący:
audytor wiodący normy ISO/IEC 27001, od lat związany z zarządzaniem systemami bezpieczeństwa informacji. Praktykujący jako Inspektor Ochrony Danych i audytor w podmiotach leczniczych. Trener i wykładowca z zakresu przedmiotów bezpieczeństwa informacji i audytu w ochronie danych. Cyklicznie prowadzi kurs dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w podmiotach publicznych i prywatnych, a także szkolenia z zasad przetwarzania danych dla pracowników tych podmiotów.

Program szkolenia

Moduł I. Role i zadania w procesie wewnętrznego audytu ochrony danych.

1. Zadania administratorów danych i podmiotów przetwarzających w zakresie prowadzenia regularnych sprawdzeń ochrony danych wg RODO.

2. Rodzaje audytów w kontekście RODO.

3. IOD jako audytor wewnętrzny RODO. Monitorowanie przestrzegania przepisów przez Inspektora Ochrony Danych w podmiocie, w którym został powołany. Sposoby realizacji zadania.

4. Zadania innych osób i podmiotów biorących udział w procesie audytu RODO (kierownicy komórek, osoby upoważnione, podmioty powierzające, etc.).

5. Kompetencje IOD jako audytora wewnętrznego.

6. Dobre i złe praktyki w prowadzeniu audytu.


Moduł II. Proces audytu.

1. Cel, zakres i kryteria prowadzenia audytu RODO.

2. Planowanie sprawdzenia.

3. Częstotliwość prowadzenia audytów.

4. Przygotowanie do przeprowadzenia sprawdzenia.

5. Typy pytań audytowych. Lista przykładowych pytań kontrolnych.

6. Zasada rozliczalności w audycie – obiektywne dowody, dokumentowanie niezgodności.


Moduł III. Dokumentowanie wyników audytu.

1. Podsumowanie audytu.

2. Raport IOD z audytu dla administratora danych. Uczestnicy otrzymują wzór raportu w formie elektronicznej (pdf).

3. Rekomendacje i zalecenia IOD - dobre praktyki, które warto wziąć pod uwagę.

4. Wdrożenie rekomendacji przez administratora danych.

5. Działania korygujące i poaudytowe w organizacji.


Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 399 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 13 gru 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji