ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Biuro Rzeczy Znalezionych - zasady przyjmowania i postępowania z rzeczami znalezionymi oraz rozliczanie kosztów przechowywania, utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz poszukiwaniem osób uprawnionych


Termin: 26 sty 2022
10:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
ugruntowanie aktualnej wiedzy ( prawnej i ekonomicznej) w zakresie prawidłowego postępowania z przyjmowaniem rzeczy, terminami i procedurami prawnymi, wydawaniem rzeczy, a także przyjmowaniem rzeczy na stan i prowadzenie ewidencji. Wskazanie, w jaki sposób postąpić z rzeczami składowanymi od lat, jak zagospodarować takie składniki, a jak je likwidować w świetle ustawy o odpadach (elektrycznych, elektronicznych). Zostaną też przekazane przykłady wewnętrznych procedur i orzecznictwa.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do Kierowników Biur Rzeczy Znalezionych oraz pracowników zatrudnionych w komórkach organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych, w tym w biurach rzeczy znalezionych zajmujących się problematyką związaną z rzeczami znalezionymi i prowadzeniem postępowań w tym zakresie, ewidencją oraz zagospodarowywaniem rzeczy przyjętych, do pracowników kontroli wewnętrznej i audytu, w zakresie wskazówek dotyczących problematyki i procedury prowadzenia kontroli wym. zagadnienia.

Prowadzący:
Praktyk w zakresie zarządzania i kontroli finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych. Wpisana na listę Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Specjalista z zakresu prawa finansów publicznych oraz prawa samorządowego.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – omówienie aktualnych przepisów oraz zmian wprowadzonych w roku 2018.

2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o rzeczach znalezionych.

3. Organizacja realizacji zadania własnego powiatu ( biuro rzeczy znalezionych) oraz obowiązki starosty.

4. Obowiązki i prawa znalazcy.

5. Zasady ustalania znaleźnego oraz nagrody.

6. Zadania i prawa przechowującego wynikające z kodeksu cywilnego ( przechowanie, zatrzymanie, zbycie rzeczy).

7. Tryb postępowania w sprawach:

• odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy ( protokół i poświadczenie),

• pouczenia przez starostę znalazcę o prawie do znaleźnego oraz zasadach nabycia własności,

• przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych,

• poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych,

• doręczania wezwania do odbioru rzeczy.

8. Zasady przechowywania rzeczy i postępowania z rzeczami szybko psującymi się.

9. Uprawnienie do odzyskania kosztów przechowania, kosztów utrzymania rzeczy w należytym stanie, kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru.

10. Zasada odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną, przez znalazcę, czy przejście na własność powiatu.

11. Inwentaryzacja depozytów ( na rachunku, w magazynach ).

12. Szczególny tryb postępowania przy znalezieniu pieniędzy, papierów wartościowych, złota.

14. Postępowanie z rzeczami stanowiącymi zabytki, materiały archiwalne, naukowe i artystyczne.

15. Obowiązek przyjęcia na stan powiatu (zasady ewidencji).

16. Zagospodarowanie składników przyjętych na stan oraz ich zagospodarowanie i likwidacja:

• sprzedaż,

• likwidacja depozytów,

• likwidacja rzeczy znalezionych stanowiące składniki zbędne.

17. Wybrane orzecznictwo. `

18. Projekt wewnętrznej procedury i obiegu dokumentów związanych rzeczami znalezionymi wraz ze wzorami.

18. Odpowiedzi na pytania uczestników.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 340 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 25 sty 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji