ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Cyfryzacja procesów budowlano-geodezyjno-inwestycyjnych. E-usługi w budownictwie i geodezji


Termin: 02 wrz 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Adresaci:
Pracownicy jst, służba geodezyjno-kartograficzna i administracja architektoniczno-budowlana, pracownicy urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, nadzór budowlany. Ponadto planiści, projektanci, urbaniści, architekci, geodeci, klasyfikatorzy gruntów, taksatorzy, deweloperzy na rynku nieruchomości, zarządcy nieruchomości, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, kierownicy budów, wykonawcy robót budowlanych, inspektorzy nadzoru inwestorskiego, drogowcy i inni branżyści związani z infrastrukturą techniczną terenu, kupcy i usługodawcy, inwestujący na rynku nieruchomości oraz szeroki krąg osób, którzy uczestniczą w procesie budowlano-inwestycyjnym.

Prowadzący:
geodeta uprawniony, pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Były kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej zdobył praktykę w dużej firmie projektowej. Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jst w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.

Program szkolenia

 1. Cyfryzacja procesu budowlanego – Ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa i jej wpływ na zmiany w prawie budowlanym.
 2. Etapy cyfryzacji w procesie budowlanym– gdzie jesteśmy i co nas czeka w najbliższej przyszłości?
 3. Portal e-budownicwo, wygodne narzędzie do e-usług w zakresie składania wniosków w procesie budowlanym – analiza od strony klienta i od strony odbiorcy.
 4. Cyfrowy projekt budowlany i inne dokumenty planistyczno-projektowe oraz opisowe w procesie budowlanym.
 5. Wymiana informacji między organami administracji architektoniczno-budowlanej a stronami postępowań.
 6. Cyfrowa geodezja w procesie budowlanym – zmiany w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz w przepisach wykonawczych – omówienie.
 7. Geodezyjny operat techniczny w formie cyfrowej.
 8. Mapy dla klienta w formie cyfrowej.
 9. Mapa do celów projektowych - forma, treść, oświadczenia i podpisy, „termin ważności”, zakres opracowania.
 10. Mapa inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych - forma, treść, oświadczenia i podpisy.
 11. Mapy do celów prawnych w procesie budowlanym. Zasady sporządzania, treść, uwierzytelnianie.
 12. Cyfrowe podpisywanie i uwierzytelnianie dokumentów. Środki komunikacji elektronicznej.
 13. Czynności geodezyjne w budownictwie, przed, w trakcie i po zakończeniu budowy.
 14. Wpływ nowego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków na proces budowlany (np. wypisy i wyrysy z egib w formie cyfrowej, cyfrowy operat techniczny jako dowód zmiany w egib, ograniczenie ilości danych dot. obiektów ewidencyjnych).
 15. Obieg dokumentacji w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym a proces budowlany, rola administracji geodezyjnej i kartograficznej.
 16. Gdzie i jak załatwić „cyfrowo” sprawy związane z budownictwem i geodezją – szybkość, prostota i zmniejszenie kosztów dla inwestora, projektanta. Krok po kroku jak to zrealizować wykorzystując rozmaite platformy, ePUAP, e-usługi etc.


Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 365 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 01 wrz 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji