ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Dodatkowe wynagrodzenie roczne („trzynastki”) i inne świadczenia pieniężne w jednostkach budżetowych


Termin: 04 lut 2022
10:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
prawnik, w latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy). W zakresie zadań kontrolnych m.in. rozpatrywanie skarg pracowniczych i związkowych dotyczących prawa pracy oraz występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Doświadczony wykładowca i organizator szkoleń dotyczących ochrony pracy, a także prelegent w projektach realizowanych przez inne instytucje m.in. w ramach Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju UNDP i Centralny Instytut Ochrony Pracy w Warszawie.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne i zakres podmiotowy stosowania ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym w jednostkach sfery budżetowej

2. Przesłanki nabycia – przesłanka „efektywnego” przepracowania wymaganego okresu i wyłączenia

3. Wysokość świadczenia, terminy wypłaty.

4. Składniki wynagrodzenia uwzględniane w podstawie naliczenia „trzynastek” – zakres interpretacji własnej pracodawcy.

5. Pracownicy uprawnieni do otrzymania ,, trzynastki ”.

6. Skutki przeniesienia pracowników pomiędzy pracodawcami oraz likwidacji pracodawców i nowego zatrudnienia w zakresie „trzynastek”.

7. Wpływ okresów niewykonywania pracy na zachowanie prawa do ,,trzynastki”.

8. Orzecznictwo TK i SN dotyczące ,, trzynastek”.

9. Przykłady (kazusy) w zakresie „trzynastek”.

10. Zakres kodeksowej ochrony „trzynastki” jako elementu wynagrodzenia za pracę.

11. Zajęcia komornicze „trzynastek”.

12. Pojęcie i składniki wynagrodzenia za pracę

13. Ochrona wynagrodzenia za pracę

14. Inne obligatoryjne świadczenia: wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, odprawa emerytalno - rentowa, odprawa pośmiertna

15. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

16. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy – problemy praktyczne

17. Premie – uznaniowa, regulaminowa, nagrody pieniężne.

18. Świadczenia pieniężne z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika

19. Godziny nadliczbowe – problemy z obliczaniem wynagrodzenia lub udzielaniem czasu wolnego

20. Kształtowanie systemów wynagrodzeń – regulaminy wynagradzania ( w tym w jednostkach samorządu terytorialnego)

21. Nienależne świadczenie – dochodzenie roszczeń przez pracodawcę; zakres odpowiedzialności pracownika (np. wyłudzenie świadczeń) i osoby naliczającej świadczenia ( np.błąd w naliczeniu).

22. Należności pieniężne z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 355 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 02 lut 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji