ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Dokumentacja pracy asystenta rodziny


Termin: 15 lut 2023
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Adresaci:
asystenci rodzin, pracownicy socjalni, osoby pracujące z dziećmi i na rzecz wsparcia rodzin, kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (kierownicy OPS wyznaczonych jako podmioty realizujące zadania gminy z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej).

Prowadzący:
zastępca kierownika Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie; w zakresie obowiązków ma powierzony nadzór nad realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Program szkolenia

1. Praca asystenta rodziny jako jedna z form wsparcia rodziny z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi – cel pracy i rola asystenta rodziny.

2. Praca z rodziną – zadania asystenta rodziny wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

3. Metodyka pracy asystenta rodziny i etapy metodyczne:

- schemat obszarów pracy asystenta rodziny,

- przykłady działań,

- błędy w pracy asystenta rodziny.

4. Dokumenty przydatne w codziennej pracy asystenta rodziny:

- obowiązkowe

- fakultatywne

5. Wniosek o przydzielenie AR i zgoda rodziny na współpracę.

6. Opis sytuacji rodziny.

7. Plan Pracy z rodziną.

8. Zespół multiprofesjonalny.

9. Realizacja Plany Pracy z rodziną – obszary.

10. Opinia do sądu.

11. Ocena okresowa i końcowa sytuacji rodziny.

12. Monitoring pracy z rodziną.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 380 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 14 lut 2023 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji