ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Drogi publiczne i wewnętrzne oraz zjazdy z dróg - najnowsze uregulowania prawne


Termin: 08 gru 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
geodeta uprawniony, pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Były kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej zdobył praktykę w dużej firmie projektowej. Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jst w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.

Program szkolenia

1. Pojęcie drogi publicznej i wewnętrznej.

2. Droga publiczna, czyli jaka to droga?

3. Droga wewnętrzna – odczytywanie pojęcia w aspekcie różnych aktów prawnych.

4. Oznaczanie dróg publicznych i wewnętrznych w różnych ewidencjach i dokumentach oraz na mapach.

5. Różnice między drogami wewnętrznymi a publicznymi.

6. Przesłanki zaliczania dróg do różnych kategorii.

7. Dostęp do dróg publicznych poprzez drogi wewnętrzne.

8. Regulowanie stanu prawnego dróg, w tym dróg wewnętrznych.

9. Własność nieruchomości stanowiących drogi publiczne i drogi wewnętrzne.

10. Parametry techniczne i warunki użytkowania dróg publicznych i wewnętrznych.

11. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg publicznych i wewnętrznych.

12. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych. Sporządzanie projektu organizacji ruchu.

13. Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wewnętrznych.

14. Umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej. Pojęcia przyłączy, sieci, urządzeń.

15. Cywilnoprawne formy udostępniania nieruchomości innym podmiotom: umowa dzierżawy, umowa najmu, użyczenie, użytkowanie, służebność (gruntowa, osobista, przesyłu).

16. Tzw. służebność publiczna.

17. Zajęcie nieruchomości gminnych pod drogami wewnętrznymi w celu realizacji inwestycji celu publicznego.

18. Nadawanie nazw ulicom stanowiącym drogi wewnętrzne.

19. Zakres regulacji Ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych odnośnie zjazdów (wyjazdów i wjazdów) dot. dróg publicznych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.

20. Definicja zjazdu, wjazdu i wyjazdu.

21. Rodzaje zjazdów, wjazdów i wyjazdów.

22. Budowa lub przebudowa zjazdu. Zjazdy istniejące a nowobudowane.

23. Lokalizacja zjazdu.

24. Zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Warunki wydania zezwolenia lub jego odmowy.

25. Strony postępowań.

26. Charakter i trwałość prawna zezwolenia.

27. Forma zezwolenia.

28. Skutki prawne zezwolenia.

29. Miejsce i parametry techniczne zjazdu w treści zezwolenia.

30. Inne elementy treści zezwolenia.

31. Przeniesienie decyzji. Uzgodnienia z zarządcą drogi projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego zjazdu.

32. Sankcje ustawowe.
Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 380 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 07 gru 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji