ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online -Gospodarka odpadami – procedura wydawania decyzji administracyjnych


Termin: 21 sty 2022
10:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
kierownik oddziału gospodarki odpadami w Departamencie Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej. Specjalistka w zakresie gospodarki odpadami. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie gospodarki odpadami. W trakcie pracy zawodowej zajmowała się również sprawami dotyczącymi udzielania pozwoleń zintegrowanych oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Oceniała również spełnienie wymogów ochrony środowiska przez projekty współfinansowane ze środków UE w ramach instytucji zarządzającej regionalnym programem operacyjnym województwa podkarpackiego.

Program szkolenia

1. Wymagane decyzje i uzgodnienia w gospodarce odpadami:

a. pozwolenia na wytwarzanie odpadów (właściwość organów, wymagania dotyczące wniosku, zasady wydawania decyzji, w tym uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej),

b. zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie (odzysk, unieszkodliwianie) odpadów – właściwość organów - rozstrzyganie sporów kompetencyjnych - orzecznictwo, wymagania dotyczące wniosku, zasady wydawania, w tym uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej, kontrola WIOŚ, zabezpieczenie roszczeń).

2. Zagrożenia i problemy wynikające z obowiązku ustanawiania zabezpieczenia roszczeń.

3. Magazynowanie odpadów: całkowita pojemność miejsc magazynowania, największa masa odpadów; maksymalne masy magazynowanych odpadów – chwilowe i roczne; wydłużenie czasu magazynowania odpadów po nowelizacji ustawy o odpadach, wizualny system kontroli miejsc magazynowania, wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, w tym termin dostosowania miejsc magazynowania odpadów; uwzględnianie zasad magazynowania odpadów w decyzjach dot. gospodarki odpadami.

4. Czym jest istotna zmiana zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów ?

5. Kiedy organ wydający decyzję dot. gospodarowania odpadami powinien wymagać przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu?

6. Kiedy organ musi wydać decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia/pozwolenia?

7. Zmiana przepisów dotyczących utraty statusu odpadów.

8. Produkt uboczny.

9. Cofnięcie lub wygaśnięcie decyzji dotyczącej gospodarki odpadami.

10. Pytania i dyskusja.
Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 349 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 19 sty 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji