ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - II termin - Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu po zmianach wywołanych ustawą z 17 września 2021 r. – zabudowa jednorodzinna do 70m2


Termin: 31 sty 2022
10:00-14:30
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
Prawnik, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych i prowadzący szkolenia z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych z zakresu tematyki szkolenia.

Program szkolenia

1. Zakres zmian dokonanych ustawą z 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2. Przepisy przejściowe.

3. Określenie inwestycji celu publicznego.

4. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, wniosek o ustalenie warunków zabudowy, treść wniosku, wezwanie do uzupełnienia wniosku, formularz wniosku.

5. Ustalanie stron postępowania.

6. Bieg terminu do załatwienia sprawy. Procedura - zawiadomienie o wszczęciu postępowania, udział stron w postępowaniu. Konsekwencje przekroczenia terminów – karanie. Postępowanie uproszczone w odniesieniu do warunków zabudowy domy do 70 m2.

7. Analiza funkcji i cech zabudowy, obszar analizowany, dokumentowanie analizy.

8. Uzgodnienie decyzji o warunkach zabudowy.

9. Zawieszenie postępowania – zasady, przyczyny i forma zawieszenia.

10. Sporządzenie projektu decyzji, elementy formalne decyzji i treść rozstrzygnięcia.

11. Uzasadnienie decyzji.

12. Rola załączników do decyzji.

13. Doręczenia decyzji, skutki doręczenia.

14. Uchylenie decyzji przez organ odwoławczy, obowiązki organu, zakres związania organu decyzją organu odwoławczego.

15. Szczególne decyzje lokalizacyjne.

16. Dyskusja.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 340 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 28 sty 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji