ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Jak przygotować statut i dokumentację w kasach zapomogowo-pożyczkowych do 10 kwietnia 2023 roku? Omówienie procedury wdrożeniowej na wzorach dokumentów


Termin: 13 lut 2023
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Kompleksowe omówienie kwestii związanych z funkcjonowaniem KZP po zmianach, położenie szczególnego nacisku na aktualizację statutu i dokumentacji KZP, by zdążyć z dostosowaniem ich zapisów do 10 kwietnia 2023 r. Poznanie nowych praktycznych konsekwencji zmian w zakresie KZP. Zdobycie wiedzy i nabycie niezbędnych umiejętności, pomocnych do opracowania/ aktualizacji statutu KZP, tak, aby spełniał wymogi zmienionych przepisów. Weryfikacja czy Państwa KZP posiada obligatoryjne dokumenty tj. statut, procedury dotyczące danych osobowych, uwzględniające znowelizowane przepisy. Omówienie i analiza statutu KZP i innych dokumentów

Prowadzący:
radca prawny, praktyk, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, dostępności, prawa pracy, kas zapomogowo- pożyczkowych, Doświadczona trener, prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych. Świadczy doradztwo prawne na rzecz podmiotów administracji publicznej w tym jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, pomocy społecznej a także spółek prawa handlowego.

Program szkolenia

1. Zasady tworzenia statutów KZP.

2. Przygotowanie projektu statutu.

3. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu, załączniki do zawiadomienia.

4. Organizacja Walnego Zebrania.

5. Głosowanie.

6. Protokół z Walnego Zebrania.

7. Podjęcie uchwały.

8. Czy można zaskarżyć uchwałę?

9. Jak stworzyć zapisy w statucie - warsztaty i praca na dokumentach:


10. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowa Pożyczkowa a Zakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa – różnice.

11. Uchwała o zmianie nazwy KZP.

12. Deklaracja przystąpienia.

13. Umowa pożyczki a wniosek o pożyczkę.

14. Zasady udzielania pożyczek.

15. Zasady udzielania zapomóg.

16. Tryb i sposób powołania delegatów.

17. Umowa między KZP a pracodawcą.

18. Umowa między pracodawcami w MKZP.

19. Zasady ochrony danych i ich bezpieczeństwa.

20. Procedura przeglądu danych.

21. Klauzule informacyjne z art. 12 i 14 RODO.

22. Rejestr czynności przetwarzania danych.

23. Oświadczenia członków KZP, osób uprawnionych i poręczycieli.

24. Egzekucja z wkładów członkowskich.

25. Osoby uprawnione do odbioru wkładów na wypadek śmierci członka.

26. Poręczyciele w KZP, omówienie zasad poręczania.

27. Protokoły organów KZP.

28. Pytania uczestników.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 380 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 10 lut 2023 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji