ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Jednolity rzeczowy wykaz akt – tworzenie i stosowanie


Termin: 22 gru 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Celem spotkania jest przeanalizowanie procesu tworzenia i nowelizacji Jednolitych Rzeczowych Wykazów Akt i gromadzenia dokumentacji zgodnie z nimi. Omawiane będą zasady klasyfikacji dokumentacji i ustalania okresów przechowywania dokumentacji, zwłaszcza po zmianach wprowadzonych RODO oraz przepisami Prawa pracy. Omówienie całokształtu zagadnień związanych z tworzeniem i wdrożeniem jednolitego rzeczowego wykazu akt w jednostce organizacyjnej. Przekazywane na szkoleniu treści poparte zostaną licznymi przykładami, uczestniczy będę mogli wykonać ćwiczenia praktyczne.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest bezpośrednio do osób odpowiedzialnych za dokumentację w podmiotach prowadzących archiwa zakładowe i składnice akt w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych.

Prowadzący:
specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

Program szkolenia

1. Co to jest jednolity rzeczowy wykaz akt (konstrukcja i części składowe).

2. Podmioty zobowiązane prawnie do posiadania jednolitego rzeczowego wykazu akt.

3. Jak ustalić okresy przechowywania dokumentacji w świetle prawa krajowego i przepisów unijnych.

4. Jednolity rzeczowy wykaz akt podstawą klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji analogowej i elektronicznej.

5. Jak stworzyć „dobry” wykaz akt dla jednostki organizacyjnej (jednolite i strukturalne wykazy akt). Standard archiwów państwowych z 2021 r.

6. Zasady rozbudowy wykazów akt i procedura ich uzgadniania z archiwum państwowym.

7. Potrzeba nowelizacji wykazów akt od 2018 r. w związku z RODO, nowymi przepisami odnośnie dokumentacji pracowniczej oraz zmianami kwalifikacji archiwalnej NDAP np. dla projektów unijnych.

8. Znakowanie i opis dokumentacji zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.

9. Błędna klasyfikacja i kwalifikacja dokumentacji – skutki i konsekwencje dla jednostki. Identyfikacja zagrożeń.

10. Wykaz akt a ewidencja dokumentacji (spisy spraw, spisy zdawczo-odbiorcze, spis dokumentacji do brakowania)

11. Dokumentacja tworząca i nietworząca akt sprawy w wykazie akt (różnice i podobieństwa).

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 380 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 21 gru 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji