ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - KOBiZE - Raportowanie do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji


Termin: 05 gru 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
przekazanie niezbędnej wiedzy oraz umiejętności w zakresie obowiązków przedsiębiorców dotyczących raportowania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Adresaci:
wszyscy przedsiębiorcy, instytucje, urzędy emitujące zanieczyszczenia do powietrza, np.z samochodów, kotłowni, instalacji technologicznych, kosiarki, agregaty itd. Itp.

Prowadzący:
Specjalizuje się się w gospodarce odpadami i Prawie ochrony środowiska. Ekspert ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej, mediator w administracji.

Program szkolenia

1. Podstawa prawna utworzenia Krajowej bazy - ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji/rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych w raporcie oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji,

2. Raportowanie do Krajowej bazy, a opłaty za korzystanie ze środowiska.

3. Sporządzania raportów do Krajowej bazy – ogólne zasady

- jakie podmioty mają obowiązek sporządzenia i wysłania raportu,

- czy każdy podmiot ma dokonać rejestracji w Krajowej bazie,

- jakie dane wykorzystujemy do sporządzenia rocznego raportu,

- czy kotłownia to instalacja

- czy wszystkie źródła emisji wymagają raportowania

- zasady obliczania wielkości emisji do powietrza w oparciu o wskaźniki emisji i inne dostępne informacje (np. wskaźniki dla spalania paliw, spawania lub obliczanie emisji na podstawie kart charakterystyki).

4. Terminy wprowadzania raportów – od kiedy należy raportować emisje do powietrza

5. Sankcje za brak sporządzania i wysyłania raportów do KOBiZE


W przypadku szkoleń on-line istnieje możliwość prześledzenia przykładów raportów z kont uczestników szkolenia.
Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 419 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 02 gru 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji