UWAGA! Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną wstrzymujemy realizację wszystkich naszych szkoleń stacjonarnych do odwołania. Zapraszamy na szkolenia online.

ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Komisja Rewizyjna organu stanowiącego jst. – szczególne obowiązki i zasady funkcjonowania komisji w okresie COVID-19 w roku 2020


Termin: 18 cze 2020
10:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Przedstawienie członkom Komisji Rewizyjnej Rady (kompendium wiedzy) ustawowych zmian w zakresie sposobu funkcjonowania komisji w okresie epidemii COVID-19, omówienie nowych rozwiązań w zarządzania finansami jst. oraz w procedurze absolutoryjnej.

Adresaci:
Przewodniczących organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego (gminy, powiaty), radnych, przewodniczących i członków Komisji Rewizyjnych oraz pozostałych komisji organów stanowiących, pracowników biur rad, kontroli zarządczej oraz audytu.

Prowadzący:
Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego i finansów publicznych - audytu, kontroli zarządczej i wewnętrznej w jednostkach sektora finansów publicznych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń także dla sektora bankowego oraz członków organów stanowiących i wykonawczych samorządu terytorialnego, współpracy z NGO, nadzoru właścicielskiego, kontroli zarządczej i ryzyka w jednostkach sektora samorządowego i administracji rządowej. Ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych i bankowości. Posiada uprawnienia i doświadczenie w wykonywaniu funkcji członka rady nadzorczej w spółce Skarbu Państwa

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – aktualny stan prawny.

2. Rola i ranga działalności  Komisji Rewizyjnych i Komisji ds. Budżetu Rady. 

3. Zmiany w zasadach zarządzania finansami jst- współdziałanie organu wykonawczego          z organem stanowiącym – nowe uprawnienia i ograniczenia.  

4. Zasady jawności, przejrzystości, dostępności do dokumentów i trybu pracy komisji  rewizyjnej w nowych warunkach (posiedzenia zdalne i dokumentacja). 

5. Uprawnienia oraz ograniczenia w sytuacji wzrostu uprawnień organów wykonawczych na skutek COVID-19.

6. Zmiany terminów w zakresie sporządzania, zatwierdzania, udostępniania i przekazywania informacji i sprawozdań przez zarząd jst., mających wpływ na wykonywanie ustawowych obowiązków Komisji Rewizyjnej oraz Komisji ds. Budżetu. 

7. Zasada i nowe terminy dokonywania oceny i opinii dot.:

8. Technika wykonywania kontroli (upoważnienie, protokół, metody, ograniczony dostęp do dokumentów, ochrona danych osobowych, anonimizowanie).

9. Obowiązki komisji rewizyjnej w  stwierdzonych przypadkach naruszenia dyscypliny finansów publicznych – zmiany spowodowane COVID-19 w katalogu naruszeń dyscypliny finansów publicznych.

10. Współpraca z organem wykonawczym w zakresie zadań kontrolnych i uzyskania  informacji o wynikach kontroli finansowych oraz audytu przeprowadzanego  w jednostce samorządu terytorialnego i jednostkach podległych.

11. Sesja absolutoryjna – nowe terminy i sposoby przeprowadzenia sesji:

12. Istota absolutorium( harmonogram ):

13. Rozstrzygnięcia nadzorcze wojewody i regionalnej izby obrachunkowej nad uchwałami absolutoryjnymi ( orzecznictwo).

14. Dyskusja i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.


Sposób realizacji szkoleń online:


Cena: 280 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 16 cze 2020 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji