ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Likwidacja nielegalnych wysypisk odpadów


Termin: 23 cze 2021
10:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
W trakcie szkolenia, uczestnicy prześledzą poszczególne etapy postępowania administracyjnego, wszczętego w sprawie usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich magazynowania lub składowania. Słuchacze dowiedzą się jakie akty prawne odnoszą się do omawianej problematyki, zaznajomią się z pojęciami umożliwiającymi realizację właściwej praktyki zmierzającej do zobowiązania do usunięcia odpadów. Kursanci poznają prawidłową metodę weryfikacji miejsc, na których ujawniono magazynowane lub składowanie odpadów.

Prowadzący:
praktyk, wieloletni pracownik administracji samorządowej. Do jego zadań należy między innymi nadzór nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Przeprowadza oraz nadzoruje liczne postępowania administracyjne dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi. Bierze czynny udział w postępowaniach administracyjnych, we współpracy z organami ścigania i biegłymi sądowymi.

Program szkolenia

1. Wybrane akty prawne.

2. Kluczowe terminy.

3. Analiza zasadności wszczęcia postępowania w sprawie nakazu usunięcia odpadów.

4. Cel postępowania administracyjnego.

5. Procedura nakazu usunięcia odpadów:

6. Orzecznictwo sądowe.

7. Egzekucja obowiązku usunięcia odpadów.

8. Konieczność niezwłocznego usunięcia odpadów.

9. Ćwiczenia.

10. Pytania i odpowiedzi.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 340 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 21 cze 2021 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji