ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Nadzór i kontrola systemu wspierania rodziny na poziomie realizacji zadań przez samorząd gminy


Termin: 28 lut 2023
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Pozyskanie wiedzy na temat zasad kontroli nad realizacją zadań w zakresie organizacji i funkcjonowania systemu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej

Adresaci:
Przedstawiciele samorządów gminnych (wójt, burmistrz, prezydent); kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej (kierownicy OPS wyznaczonych jako podmioty realizujące zadania gminy z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), podmioty, którym gmina zleciła realizację zadań z zakresu pracy z rodziną, pracownicy odpowiedzialni merytorycznie za realizację zadań w zakresie pracy z rodziną oraz nadzór i kontrolę tych zadań

Prowadzący:
zastępca kierownika Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej PUW w Rzeszowie; w zakresie obowiązków ma powierzony nadzór nad realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Program szkolenia

1. Nadzór i kontrola – podobieństwa i różnice w systemie wspierania rodziny,

2. Akty prawne stanowiące podstawę ww. nadzoru i kontroli,

3. Podmioty uprawnione do kontroli i podmioty poddawane kontroli:

- kompetencje podmiotów uprawnionych do kontroli,

- zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli.

4. Sposób przeprowadzania kontroli i sprawowania nadzoru – rodzaje kontroli.

5. Obowiązki kierownika jednostki podlegającej kontroli.

6. Najczęstsze nieprawidłowości w realizacji zadań wspierania rodziny : błędy w Statucie i Regulaminach OPS, nieprawidłowości w przydzielaniu asystenta, w planie pracy z rodziną, dokumentacji działań, monitoringu rodziny, 3-letnich gminnych programów wspierania rodziny itd.

7. Dokumenty związane z postępowaniem kontrolnym:

- upoważnienie do kontroli i zawiadomienie o kontroli,

- dowody kontroli,

- wystąpienie pokontrolne.

8. Wydawanie zaleceń pokontrolnych:

- obowiązki kierownika jednostki kontrolowanej wobec wydanych zaleceń pokontrolnych,

- sankcje wobec podmiotów nie realizujących zaleceń pokontrolnych,

- sprawdzanie realizacji zaleceń pokontrolnych.

9. Przykłady wystąpień pokontrolnych, wydanych zaleceń pokontrolnych w systemie wspierania rodziny – najczęściej pojawiające się problemy i wątpliwości, dyskusja.


Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 380 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 27 lut 2023 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji