ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Nowa klasyfikacja budżetowa w placówkach oświatowych – nowe zasady klasyfikowania wydatków i dochodów w związku z ustawą z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy – moc wsteczna klasyfikacji budżetowej


Termin: 31 sie 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Celem niniejszego szkolenia jest prezentacja obszernych zmian w klasyfikacji budżetowej w obszarze funkcjonowania placówek oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem przyporządkowania oraz rozliczenia starej i nowej klasyfikacji budżetowej co wymagać będzie także dostosowanie ewidencji księgowej na potrzeby rozliczeń analitycznych do kont rozrachunkowych , wynikowych itd. W myśl nowych paragrafów klasyfikacji budżetowej wystąpi wiele przypadków pochłaniania starych paragrafów przez nowe paragrafy ( wchłonięcie zakresowe ) co wymagać będzie powiązania grup paragrafów w celu ujęcia w nowym paragrafie klasyfikacji budżetowej – dotyczy to przede wszystkim wydatków bieżących. Uczestnicy szkolenia będą mogli wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków . Dodatkowo uczestnicy mogą na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu objętego szkoleniem.

Adresaci:
Szkolenie adresowane jest do Głównych Księgowych , Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego którzy są odpowiedzialni za stosowanie podziałki klasyfikacji budżetowej w placówkach oświatowych.

Prowadzący:
Prawnik, były inspektor kontroli w RIO w Katowicach, były pracownik kontroli wewnętrznej oraz niezależny konsultant wielu jednostek sektora finansów publicznych. Autor książek i wielu artykułów i poradników poświęconych tematyce finansów publicznych (m.in. Biuletyn Finanse Publiczne oraz Poradnik Rachunkowości Budżetowej).

Program szkolenia

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadza nowe paragrafy po stronie dochodów oraz wydatków w zakresie rozliczeń związanych z z ustawą z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, które umożliwią identyfikację środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy.

 

ZADANIA A KLASYFIKACJA BUDŻETOWA

Art. 22 [Dostęp do polskiego rynku pracy] – pułapka w klasyfikacji

Art. 23a [Zatrudnianie obywateli Ukrainy] – pułapka w klasyfikacji

Art. 31a i 31 b [Środki z alkoholówki ] – nowość

Art. 32 [Zapewnienie pomocy psychologicznej]

Art. 50 [Zwiększenie rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej] – pułapka przy klasyfikacji

Art. 51 [Tworzenie i likwidacja innych lokalizacji prowadzenia zajęć edukacyjnych]

Art. 52 [Bezpłatny transport do miejsca kształcenia]

Art. 53 [Pomoc materialna dla uczniów]

Art. 55 [Nauczanie w oddziale przygotowawczym]

Art. 55b [Dodatkowa nauka języka polskiego]

Art. 56 [Godziny ponadwymiarowe dla nauczyciela] – pułapka w klasyfikacji

Art. 56a [Godziny ponadwymiarowe] – pułapka w klasyfikacji

Art. 57 [Zatrudnienie na stanowisku pomocy nauczyciela]

Art. 58 [Wyłączenie stosowania przepisów o zawieszeniu prawa do świadczenia]


ZADANIA A KLASYFIKACJA BUDŻETOWA


Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 389 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 30 sie 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji