ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Nowe obowiązki po zmianach przepisów prawa w szczególności dla branży budowlanej, drogowej i usługowej


Termin: 02 wrz 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
Prowadząca szkolenie posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie gospodarowania odpadami zdobyte w trakcie pracy w instytucjach kontrolnych i wydających decyzje administracyjne. Jest członkiem zespołu roboczego ds. odpadów działającego przy Ministrze Klimatu i Środowiska. Uczestniczy w realizacji obowiązków w zakresie gospodarowania odpadami przez podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne nie będące przedsiębiorcami.

Program szkolenia

1. Zmiana ustawy o odpadach

- nowa definicja odpadów komunalnych

- obowiązki w zakresie selektywnego zbierania odpadów budowlanych - jak je realizować

- możliwość zlecenia segregacji odpadów następnemu posiadaczowi

- jakie odpady można zaliczać do odpadów komunalnych


2. Prowadzenie w BDO ewidencji dla odpadów wytwarzanych/zbieranych/przetwarzanych - najczęściej występujące problemy

- karty ewidencji odpadów

- karty przekazania odpadów

- katalog odpadów – jak poprawnie sklasyfikować odpady budowlane

- ewidencja uproszczona


3. Zależność w zakresie gospodarowania odpadami pomiędzy głównym wykonawcą i podwykonawcą

- zapisy umowy- a określenie kto jest wytwórcą odpadów

- kiedy mamy do czynienia z odpadem, a kiedy z produktem


4. Organizacja miejsc magazynowania odpadów:

- magazyn odpadów niebezpiecznych

- kiedy ziemia z wykopów jest odpadem a kiedy nie,

- gruz budowlany, destrukt asfaltowy – odpad czy nie,

- jakie odpady mogą być magazynowane w sposób nieselektywny


5. Przekazywanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych/drogowych

- osobom fizycznym

-jednostkom organizacyjnym

- innym podmiotom gospodarczym


6. Kontrole WIOŚ i innych organów na budowie

- sankcje karne, administracyjne i pieniężne - kogo dotyczą


7. Analiza problemów przedstawianych przez uczestników szkolenia

8. Opłaty za korzystanie ze środowiska/ opłaty za usługi wodne - kto i kiedy je składa

9. Raport do KOBIZE (emisja do powietrza) a opłaty środowiskowe

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 389 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 01 wrz 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji