ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Obszerne zmiany w ustawie o PPK – nowe obowiązki i nowe zasady prowadzenia rozliczeń ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości budżetowej, sprawozdawczości oraz klasyfikacji budżetowej


Termin: 06 wrz 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Celem szkolenia jest prezentacja zagadnień dotyczących nowych zasad rozliczania składek na PPK, pochodnych od wynagrodzeń z tytułu umów zlecenia po zmianach ustawy o PPK wraz z omówieniem najczęściej pojawiających się nieprawidłowości w rozliczeniach składek na PPK. Dodatkowo wskazane zostaną kwestie dotyczące procedur stosowanych w jednostkach pod kątem uchybień jakie się pojawiają. Zapoznanie się z wieloma praktycznymi aspektami związanymi z realizacją naliczeń, wpłat , rozliczeń , nadpłat dotyczących składek na PPK po zmianie przepisów w jednostkach samorządu terytorialnego – urzędy, jednostki budżetowe oraz samorządowe zakłady budżetowe

Adresaci:
Główni księgowi, pracownicy pionów finansowo-księgowych odpowiedzialnych za prowadzenie gospodarki finansowej w jednostce w tym za sprawozdawczość oraz rozliczania objęte tematem szkolenia

Prowadzący:
Prawnik, były inspektor kontroli w RIO w Katowicach, były pracownik kontroli wewnętrznej oraz niezależny konsultant wielu jednostek sektora finansów publicznych. Autor książek i wielu artykułów i poradników poświęconych tematyce finansów publicznych (m.in. Biuletyn Finanse Publiczne oraz Poradnik Rachunkowości Budżetowej).

Program szkolenia

Na te i na inne pytania uzyskasz odpowiedź podczas szkolenia


1. Umowy o prowadzenie PPK dla osoby zatrudnionej w wieku 55+ - nowe zasady rozliczeń;

2. Wcześniejsze zawarcie umowy o prowadzenie PPK – nowe zasady ustalania terminów oraz skutki dla transferu środków do IF;

3. Zmiana terminu na złożenie przez uczestnika PPK oświadczenia o zawartych dla niego umowach o prowadzenie PPK oraz terminu na poinformowanie uczestnika PPK, który złożył to oświadczenie, przez podmiot zatrudniający o obowiązku złożenia – w jego imieniu – wniosku o wypłatę transferową;

4. Ustalenie jednolitych terminów obowiązywania deklaracji dot. PPK – w tym wpłaty dodatkowej- nowe zasady ustalania terminów oraz skutki dla transferu środków do IF ;

5. Ujednolicenie terminów dokonywania pierwszych i kolejnych wpłat do PPK - nowe zasady ustalania terminów oraz skutki dla transferu środków do IF;

6. Uregulowanie korekt nienależnie dokonanych wpłat do PPK, wpłaty powitalnej lub dopłat rocznych od państwa – nowe zasady rozliczeń oraz prezentacji danych w sprawozdawczości budżetowej

7.Płatnik składek a umowy zlecenia i ewentualne korekty składek do PPK - ;

8. Zmiana zasad funkcjonowania kont rozrachunkowych w związku z wprowadzeniem korekt nienależnie dokonanych wpłat do PPK :

a)konto 240 oraz analityka;

b)konto 231 oraz analityka;

c)konto 221 oraz analityka;

d)zmiany w polityce rachunkowości.

9. Nowa klasyfikacja budżetowa a kwestia zastosowania paragrafów wydatkowych w zakresie składek PPK opłacanych przez pracownika oraz pracodawcę ;

a)kiedy paragraf 471;

b)kiedy nowy paragraf 485 lub 486;

c)nowe paragrafy wynagrodzeń w tym wynagrodzeń bezosobowych pod katem PPK składka pracownika – 474,475,483 oraz 484 według projektu nowej klasyfikacji budżetowej;

10. Państwowa Inspekcji Pracy posiada uprawnienia do ścigania wykroczeń polegających na nakłanianiu osób zatrudnionych do rezygnacji z oszczędzania w PPK – konsekwencja dla jednostki oraz gminy jako zleceniodawcy;

11. Zapewnienie możliwości prowadzenia przez PIP kontroli w zakresie PPK zleceniodawców - Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają podmioty zatrudniające, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – w zakresie obowiązków wynikających z przepisów tej ustawy - konsekwencja dla jednostki oraz gminy jako zleceniodawcy;


Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 389 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 05 wrz 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji