ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Ochrona zabytków w gminie – aspekty prawne - praktyka


Termin: 22 cze 2021
10:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
poszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony zabytków oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Prezentacja zagadnień dotyczących ochrony zabytków w gminie, występujących w tym zakresie najczęściej popełnianych błędów, przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza orzeczeń sądowych i poglądów doktryny.

Adresaci:
pracownicy administracji publicznej, urbaniści, osoby zajmujące się ochroną zabytków w pracy zawodowej, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Prowadzący:
Prawnik, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych i prowadzący szkolenia z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych z zakresu tematyki szkolenia.

Program szkolenia

 1. System ochrony zabytków w Polsce:
  1. Zagadnienia podstawowe.
  2. Katalog form ochrony zabytków.
 2. Rola gminy w systemie ochrony zabytków. Podział kompetencji między administrację rządową i samorządową.
 3. Zabytki w planowaniu przestrzennym:
  1. Ustalenia ochrony miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Strefy ochrony konserwatorskiej w planowaniu przestrzennym.
  3. Najczęstsze błędy w ustaleniach planów miejscowych.
  4. Ustalenia ochrony w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów.
  5. Problemy tzw. starych wpisów – brak załączników graficznych, brak jednoznacznych wpisów itp.
 4. Gminna ewidencja zabytków:
  1. Charakter prawny gminnej ewidencji zabytków.
  2. Skutki wpisu do gminnej ewidencji zabytków.
  3. Procedura sporządzenia kart adresowych - udział społeczny, organy.
  4. Błędy w gminnej ewidencji zabytków.
  5. Zaskarżanie GEZ.
  6. GEZ a prawo budowlane.
 5. Gminny program opieki nad zabytkami.
 6. Zagadnienia proceduralne związane z decyzjami wydawanymi przez organy ochrony zabytków.
 7. Przegląd orzeczeń sądowych w zakresie ochrony zabytków w gminie.
 8. Dyskusja.


Sposób realizacji szkoleń online:

 Materiały szkoleniowe otrzymają Państwo mailowo, a zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zostanie przesłane pocztą lub e-mailem.


Załączniki


Cena: 340 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 18 cze 2021 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji