UWAGA! Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną wstrzymujemy realizację wszystkich naszych szkoleń stacjonarnych do odwołania. Zapraszamy na szkolenia online.

ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Ochrona zabytków w gminie – aspekty prawne - praktyka


Termin: 27 lip 2020
10:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
poszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony zabytków oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. Prezentacja zagadnień dotyczących ochrony zabytków w gminie, występujących w tym zakresie najczęściej popełnianych błędów, przy wykorzystaniu szerokiego wachlarza orzeczeń sądowych i poglądów doktryny.

Adresaci:
pracownicy administracji publicznej, urbaniści, osoby zajmujące się ochroną zabytków w pracy zawodowej, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

Prowadzący:
Prawnik, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych i prowadzący szkolenia z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych z zakresu tematyki szkolenia.

Program szkolenia

 1. System ochrony zabytków w Polsce:
  1. Zagadnienia podstawowe.
  2. Katalog form ochrony zabytków.
 2. Rola gminy w systemie ochrony zabytków. Podział kompetencji między administrację rządową i samorządową.
 3. Zabytki w planowaniu przestrzennym:
  1. Ustalenia ochrony miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  2. Strefy ochrony konserwatorskiej w planowaniu przestrzennym.
  3. Najczęstsze błędy w ustaleniach planów miejscowych.
  4. Ustalenia ochrony w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów.
  5. Problemy tzw. starych wpisów – brak załączników graficznych, brak jednoznacznych wpisów itp.
 4. Gminna ewidencja zabytków:
  1. Charakter prawny gminnej ewidencji zabytków.
  2. Skutki wpisu do gminnej ewidencji zabytków.
  3. Procedura sporządzenia kart adresowych - udział społeczny, organy.
  4. Błędy w gminnej ewidencji zabytków.
  5. Zaskarżanie GEZ.
  6. GEZ a prawo budowlane.
 5. Gminny program opieki nad zabytkami.
 6. Zagadnienia proceduralne związane z decyzjami wydawanymi przez organy ochrony zabytków.
 7. Przegląd orzeczeń sądowych w zakresie ochrony zabytków w gminie.
 8. Dyskusja.


Sposób realizacji szkoleń online:


Cena: 300 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 23 lip 2020 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji