ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Odpady budowlane, przemysłowe - obowiązki branży budowlanej wynikające z aktualnych przepisów o ochronie środowiska


Termin: 20 lut 2023
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Przypomnienie/zapoznanie Uczestników szkolenia z podstawowymi obowiązkami w ochronie środowiska, szczególnie dotyczących segregacji odpadów budowlanych i kar za jej brak, w wysokości od 10000 złotych do 1 miliona oraz odpowiedź na pytania: , - kto jest wytwórcą odpadów na budowie, - kiedy mamy obowiązek posiadać pozwolenie na wytwarzanie odpadów, - czy kruszenie gruzu budowlanego to przetwarzanie. Praktyczne przykłady właściwego postępowania z odpadami budowlanymi/przemysłowymi.

Adresaci:
właściciele/pracownicy firm remontowo budowlanych, - podmioty świadczące usługę odbioru odpadów remontowo budowlanych, - deweloperzy - osoby zainteresowane poszerzeniem/pogłębieniem wiadomości wynikających z nowelizowanych przepisów w tym obszarze. - wytwarzają odpady, jak firmy budowlane i wykończeniowe, zakłady usługowe, handel

Prowadzący:
Specjalista się w gospodarce odpadami i Prawie ochrony środowiska. Ekspert ochrony środowiska z doświadczeniem w doradztwie i prowadzeniu szkoleń w zakresie ochrony środowiska. Koordynuje i przeprowadza audyty środowiskowe. Długoletni, doświadczony główny specjalista w Inspekcji Ochrony Środowiska. Biegły sądowy z zakresu gospodarki odpadami, ochrony powierzchni ziemi i gospodarki wodno -ściekowej, mediator w administracji.

Program szkolenia

1.Budowa/remont obiektu budowlanego i liniowego

- wymagania środowiskowe

- wymagania dla podwykonawców


2.Miejsce budowy

- magazynowanie odpadów - wymagania rozporządzenia w sprawie magazynowania odpadów

- magazynowanie substancji i preparatów chemicznych

- magazynowanie odpadów niebezpiecznych


3. Gospodarka odpadami budowlanymi i przemysłowymi

- kiedy wymagana jest decyzja administracyjna

- transport odpadów – czy jest wymagana decyzja

- kiedy powstaje obowiązek w rejestrze BDO

- jakie odpady możemy przekazać osobie fizycznej

- sprawozdania z odpadów – kogo dotyczą

- magazynowanie odpadów - kiedy wymagana jest decyzja na zbieranie , a kiedy na przewarzanie odpadów

- jak w prosty sposób sprawdzić przedsiębiorcę czy prawidłowo wykonuje przepisy ustawy o odpadach – praktyka stosowana przez WIOŚ, Straż Miejską, Inspekcję Sanitarną4. Odpady budowlane

- jakim podmiotom można przekazać

- jakie dokumenty obowiązują przy przekazaniu odpadów osobie fizycznej

- czy ziemia z wykopów i destrukt jest zawsze odpadem


5. Ewidencja odpadów

- karty ewidencji odpadów

- karty przekazania odpadów

- katalog odpadów – jak poprawnie sklasyfikować odpady budowlane

- ewidencja uproszczona


6. Wytwórca odpadów

- kiedy wytwórca odpadów jest firma budowlana

- kiedy odbierający odpady staje się ich posiadaczem

- ewidencja uproszczona

- obowiązek sortowania odpadów budowlanych od 1 stycznia 2023 r.

- kary za brak segregacji odpadów budowlanych


7. Opłaty środowiskowe i KOBiZE

- czy każdy ma obowiązek naliczać opłaty środowiskowe

- kto jest zobowiązany do raportowania w rejestrze KOBiZE


8.Kontrole WIOŚ i innych organów na budowie

- uprawnienia kontrolne policji, wioś, straży miejskiej do kontroli przedsiębiorców w zakresie spełniania wymagań prawnych dotyczących gospodarki i gospodarowania odpadami oraz wysokość przewidzianych prawnie kar dla przedsiębiorców (od 1.000 do 1.000.000) za brak lub niewłaściwe wykonanie przepisów


Ponadto, omawianie przykładów zgłaszanych przez uczestników szkolenia

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 399 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 17 lut 2023 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji