ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Zmiana prawa wodnego w zakresie opłaty retencyjnej, jak również dotychczasowa praktyka i orzecznictwo


Termin: 06 lis 2020
10:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Zapoznanie uczestników z odpowiedziami na wiele pytań związanych z nową opłatą. Pokazanie praktycznych przykładów i sposobów radzenia sobie z wątpliwościami. Omówienie i przekazanie uczestnikom przydatnych wzorów pism. Rozwiązywanie problemów praktycznych uczestników szkolenia.

Adresaci:
pracownicy urzędów miast i gmin do których obowiązków należy określanie opłaty retencyjnej, a którzy napotykają istotne problemy w procedurze jej wymierzania.

Prowadzący:
Radca prawny, trener, były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie (2011-2016). prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego. W latach 2016-2019 radca prawny jednego z Urzędów Gminy w woj. małopolskim

Program szkolenia

W trakcie szkolenia zostanie przedstawiony wpływ procedowanych zmian w opłacie retencyjnej, o jakim mowa ostatnio w mediach (omówiony zostanie projekt zmian w opłacie retencyjnej z projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy). Wiele z tych zmian zmierza w odwrotnym kierunku, niż dotychczasowe orzecznictwo (m. in. limitujące przypadki, kiedy opłata jest należna), w związku z czym czynności związane z ustalaniem tej opłaty staną się powszechniejszym i bardziej obciążającym gminy obowiązkiem.

 

I. Problemy praktyczne:

1. kiedy opłata powinna być nałożona - przesłanki jej wymierzenia (skutek, minimalna powierzchnia nieruchomości, kwestia definicji pojęcia "ujęcia w systemy kanalizacji", zwolnienia z opłaty);

2. na kogo można nałożyć opłatę?;

3. problem zdefiniowania najważniejszych pojęć związanych z opłata, w tym m.in. pojęcie retencji, nieruchomości, powierzchni biologicznie czynnej;

4. upływ czasu a możliwość nałożenia opłaty, czyli czy można jeszcze nakładać opłaty za rok 2018?;

5. następstwo prawne, a obowiązek uiszczenia opłaty;

6. porównanie "opłaty retencyjnej" z opłatami stałymi i zmiennymi;

7. praktyczne określanie wysokości opłaty i udziału gminy w dochodzie z opłaty (w tym odpowiedź na pytanie, czy to zysk gminy, czy zazwyczaj jedynie koszt, stawki opłaty i przykładowa wysokość opłaty związana z jej okresem rozliczeniowym);

8. skąd w praktyce brać informacje do określenia opłaty retencyjnej?;

9. procedura ustalania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej:

10. problemy z odpowiednim stosowaniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w zakresie opłaty retencyjnej;

11. egzekucja opłaty i związane z nią obowiązki gminy.

12. Postulowane zmiany ustawy – omówienie zmian z projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy (zmiana wysokości opłaty oraz znaczna zmiana w przypadkach kiedy się należy opłata).


II. Warsztaty praktyczne:

1. Wyszukiwanie nieruchomości do których mogą mieć zastosowanie przepisy o opłacie retencyjnej;

2. Pozyskiwanie informacji od osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty - w tym omówienie oświadczenia osoby zobowiązanej oraz praktyczne sposoby skłonienia jej do złożenia tego oświadczenia;

3. Treść informacji kwartalnej - elementy wymagane ustawą oraz informacje, jakie warto w niej zawrzeć;

4. Obliczanie opłaty;

5. Decyzja określająca opłatę - jej treść oraz poprzedzające ją czynności, w tym elementy decyzji wymagane ustawą oraz pomocnicza rola treści zawartych w informacji kwartalnej;

6. Reklamacja - czynności wymagane do przeprowadzenia w tym postępowaniu;

7. Rozpatrzenie reklamacji oraz wydanie decyzji określającej opłatę w przypadku braku jej uiszczenia oraz wniesienia reklamacji.


III. Kazusy przedstawione przez uczestników i dyskusja na temat ich możliwych rozwiązań.
Sposób realizacji szkoleń online:


Cena: 340 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 04 lis 2020 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji