ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Planowanie przestrzenne. Weryfikacja aktów planistycznych. Jak unikać błędów?


Termin: 14 lut 2023
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Zdobycie, uzupełnienie, uporządkowanie wiedzy z zakresu planowania przestrzennego z uwzględnieniem planowanych zmian w zakresie rozporządzenia dotyczącego projektu studium i planu miejscowego. Podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji w zakresie przygotowywania i przyjmowania aktów planistycznych. Dostosowanie wiedzy do zmieniającego się otoczenia prawnego i poglądów organów nadzoru. Umiejętność oceny ustaleń projektów aktów planistycznych.

Prowadzący:
Prawnik, urbanista, trener, EMBA, LL.M.. Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, specustawy drogowej, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego. Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Członek licznych komisji urbanistyczno-architektonicznych. Ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym z branży budowlanej. Członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy.

Program szkolenia

1. Przegląd orzeczeń organów nadzoru i sądów administracyjnych w zakresie:

• Uchwała intencyjna.

• Mieszane przeznaczenie terenu.

• OZE.

• Zakaz zabudowy.

• Zabytki i dobra kultury współczesnej – jak zapisać ochronę.

• Cmentarze w planowaniu przestrzennym.

• Drogi publiczne i drogi wewnętrzne w planie miejscowym – obsługa komunikacyjna.

• Linie zabudowy.

• Lokalizacja infrastruktury technicznej.

• Scalanie i podział w planowaniu przestrzennym. Podział nieruchomości w planie miejscowym.

• Zgoda na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne – strona postępowania, ponowne wystąpienie, wykorzystanie wcześniejszych zgód.

• Rozpatrzenie uwag przez organy planistyczne.

2. Inne najczęściej pojawiające się problemy w praktyce sporządzania aktów planistycznych gminy.

3. Koszty sporządzenia opracowań planistycznych – finansowanie przez podmioty prywatne – możliwe?

4. Ocena aktualności opracowań planistycznych – zbędny obowiązek czy narzędzie planistyki?

5. Dyskusja.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 390 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 13 lut 2023 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji