ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Podatek od środków transportowych w 2022 roku. Wymiar i pobór podatku od środków transportowych


Termin: 01 lut 2022
10:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom szkolenia kompleksowej wiedzy w zakresie podatku od środków transportowych, jako jednego z istotnych źródeł dochodów gminy. Przedstawienie problematyki wymiaru i poboru podatku od środków transportowych w 2022 roku, w tym postępowanie sprawdzające w czasie epidemii COVID-19. Przeanalizowaniu zostaną poddane poszczególne kwestie w zakresie tego podatku utrudniające prowadzenie postępowań, w tym także w zakresie unikania opodatkowania przez właścicieli środków transportowych.

Adresaci:
pracownicy urzędów gmin i urzędów miast, którym powierzono obowiązki w zakresie postępowań związanych z podatkiem od środków transportowych oraz osoby zainteresowane przedmiotowym tematem

Prowadzący:
prawnik, wykładowca; licencjonowany audytor wewnętrzny, członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Poland; były Naczelnik Wydziału Finansowego Urzędu Miejskiego w Przemyślu, były starszy inspektor kontroli gospodarki finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, były członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, długoletni pracownik służb finansowych Państwa i samorządu terytorialnego, autor specjalistycznych publikacji z zakresu prawa podatkowego i dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz audytu wewnętrznego.

Program szkolenia

1. Ogólne zasady opodatkowania podatkiem od środków transportowych.

2. Zakres opodatkowania.

3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych.

4. Podatnicy podatku od środków transportowych.

5. Powstanie i wygaśniecie obowiązku podatkowego.

6. Stawki podatku w roku 2022 r.

7. Deklaracje podatkowe.

8. Wymiar podatku od środków transportowych.

9. Zwrot podatku – przewozy kombinowane.

10. Zwolnienia w podatku od środków transportowych.

11. Zagadnienia szczególne:


12. Postępowanie podatkowe w sprawie podatku od środków transportowych:

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 355 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 31 sty 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji