ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Polski Ład 2.0 - Lista płac 2022 –modyfikacja Polskiego Ładu a wpływ na naliczanie wynagrodzeń od 1 Lipca 2022 roku. Przykłady naliczeń wynagrodzeń do wypłaty wg różnych stanów prawnych obowiązujących w trakcie 2022 roku


Termin: 14 gru 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Poprawne naliczanie listy płac zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Adresaci:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zajmujących się problematyką kadrowo-płacową, które posiadają już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem, jaki i dla osób zaczynających pracę w dziale kadr i pł, zmiany w wynagrodzeniach i modyfikacja Polskiego Ładu. Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem w zakresie omawianej problematyki.

Prowadzący:
specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wynagrodzeń i świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale kadr i płac, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz wynagrodzeniami z tytułu umowy o pracę i umów cywilnoprawnych, oraz zatrudnianiem osób niepełnosprawnych. Trener i wykładowca szkoleń w zakresie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, wynagrodzeń i podatków.

Program szkolenia

POLSKI ŁAD – MODYFIKACJA POLSKIEGON ŁADU. Zmiany dotyczą również działu płac . Na szkoleniu zostaną omówione min. tematy;


• obniżenie stawki podatku z 17% do 12% w pierwszym przedziale skali podatkowej;

• likwidacja ulgi dla klasy średniej;

• 1/12 kwoty zmniejszającej podatek wynosić będzie 300 zł;

• upoważnienie pracodawców, zleceniodawców i ZUS-u do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3600 zł);

• zniesienie podwójnego obowiązku wyliczania zaliczek za 2022 roku - wprowadzenie jednolitego systemu obliczania zaliczek;

• zerowy PIT dla zasiłków macierzyńskich, a także podatników korzystających z „ulgi dla młodych”, „ulgi na powrót”, „ulgi dla rodzin co najmniej 4 dzieci” i „ulgi dla seniorów”;

• zmiany w sposobie składania oświadczeń przez podatników płatnikom podatku dochodowego.

• Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej w 2022 r.

• Składka zdrowotna na liście płac - zmiany od 01.01.2022 r.

• ulga dla „klasy średniej”- likwidacja ulgi dla klasy średniej od 01 lipca 2022 r.

• Uchylenie mechanizmu „odraczania zaliczki w czasie”

• Powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców od 1 lipca 2022 r


ZMIANY ZUS

• Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

• Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego

• Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu

• Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży

• Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA

• Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.

• Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 01.01.2022 r.

• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dn. 20 czerwca 2019 r. a świadczenia rodzicielskie – zmiany od 02.08.2022 r.SZCZEGÓŁOWE ZAGADNIENIA SZKOLENIA

• Składniki listy płac 2022 r. a poprawność naliczania

• Koszty uzyskania przychodów – a problemy z ich ustaleniem – zmiany od 01.01.2022 r.

• Możliwość rezygnacji z podstawowych kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy.

• Składki społeczne na liście płac,

• Składka zdrowotna na liście płac - zmiany od 01.01.2022 r. Likwidacja możliwości odliczania składki zdrowotnej z zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

• Zasady działania i obliczania tzw. ulgi dla klasy średniej -obowiązujące do 30.06.2022 r.

• Możliwość rezygnacji przez pracownika z „ulgi dla klasy średniej” w 2022 r.

• Likwidacja ulgi dla klasy średniej od 1 lipca 2022r. Wpływ likwidacji ulgi na wysokość wynagrodzenia pracownika.

• Skala podatkowa 2021 r. 2022 r.- zmiany od 1 lipca 2022 r.- zmiana stawki podatku z 17 % na 12% w pierwszym progu podatkowym

• Zmian stawki podatku a wpływ na naliczenie wynagrodzeń.

• Dla których źródeł przychodu będzie stosowana nowa wysokość zaliczki na podatek

• Progi podatkowe – podwyższenie kwoty w 2022 – program Polski ŁAD

• Kwota wolna od podatku w 2022 r. – zmiany od 1 lipca 2022 r.

• PIT 2 a wpływ na naliczanie wynagrodzenia – zmiany 2022 r. oraz od 01 lipca 2022 r.

• PIT 2 nadanie uprawnień nowy, grupom zawodowym, upoważnienie pracodawców, zleceniodawców i ZUS-u do zmniejszania zaliczek na PIT (o kwotę 3600 zł);

• Możliwość rezygnacji przez pracownika z ulgi podatkowej w 2022 r.

• brak odpowiedzialności pracodawcy w przypadku nieprawidłowego pobrania zaliczek na PIT z uwagi na błędną informację przekazaną przez pracownika – taka sytuacja może mieć miejsce, gdy pracownik złoży nieprawidłowe oświadczenia np. u dwóch pracodawców, i każdy z nich, obliczając zaliczki na PIT, uwzględni temu pracownikowi pełną kwotę wolną od podatku (choć każdy z nich powinien rozliczyć jedynie połowę z tej kwoty).

• Korzystanie przez pracowników z nowych zwolnień podatkowych

- ulga z tytułu wielodzietności, „Rodzina 4+”

- ulga na powrót z zagranicy

- ulga dla emeryta

- zerowy PIT dla zasiłków macierzyńskich

• Zmiany w zasadach zwalniania płatnika (np. pracodawcy) z obowiązku pobierania zaliczek na podatek – składanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od 1 lipca 2022r.

• Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 stycznia 2022 r DzU 28 a sposób naliczania wynagrodzeń- podwójna lista płac na zasadach 2021 r. oraz 2022 r.- obowiązującej do 30 czerwca 2022 r.

• Wniosek o nieprzedłużanie terminów poboru podatku w 2022 r. Możliwość rezygnacji przez pracownika.- obowiązującej do 30 czerwca 2022r.

• Ustawa z dnia 24 lutego 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, podpisana przez Prezydenta w dniu 8 marca 2022 r. (perfekcyjny “tajming” – dziękujemy za prezent na Dzień Kobiet!), już kolejnego dnia, bo 9 marca 2022 r. opublikowana została w Dzienniku Ustaw 2022 r., poz. nr 558.

• zapewnienie, że płatnik będzie zobowiązany stosować zmniejszenie zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek również wówczas, gdy oświadczenie PIT-2 jest składane w trakcie roku podatkowego, a nie tylko przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w danym roku podatkowym;

• uregulowanie w płaszczyźnie ustawowej mechanizmu przedłużenia terminów pobrania i wpłaty zaliczki na podatek dochodowy.

• Nowe grupy podatników uprawnione do składania wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek.

• Zmiany w zasadach zwalniania płatnika (np. pracodawcy) z obowiązku pobierania zaliczek na podatek – składanie wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek od 1 lipca 2022r.


Nowe zasady naliczania wynagrodzeń po rozwiązaniu stosunku pracy – zmiany w wynagrodzeniach wypłacanych byłym pracownikom od 1 lipca 2022r.

• zmiana kryterium dochodu pełnoletniego dziecka, uczącego się dziecka

• Zmiany w zakresie podlegania do ubezpieczenia zdrowotnego przez dzieci pobierające renty rodzinne.

• Nowe zasady naliczania wynagrodzeń po rozwiązaniu stosunku pracy – zmiany w wynagrodzeniach wypłacanych byłym pracownikom od 1 lipca 2022r.

• Zmiana minimalnego wynagrodzenia od 01.01.2022 r. a wpływ na wynagrodzenie pracownika od 1 lipca 2022 r.

• Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem Polskiego Ładu z zasad 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

• Zasady poprawnego naliczania listy płac od brutto do netto z uwzględnieniem Polskiego Ładu z zasad 2022 r. od 1 lipca 2022 r.

• Zleceniobiorcy w 2022 r. a Polski Ład= zmiany od 1 lipca 2022 r.


Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa , z uwzględnieniem zmian od 01.01.2022 r oraz od 02.08.2022 r.


Zmiany od 01.01.2022

1. Skrócenie okresu pobierania zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia

2. Zaliczenie okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego

3. Podwyższenie wysokości zasiłku chorobowego za pobyt w szpitalu

4. Prawo do świadczenia w wysokości zasiłku macierzyńskiego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego dla pracownic w ciąży

5. Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy będzie wykazywany w informacji ZUS IWA

6. Obowiązkowy profil na PUE ZUS od 1 stycznia 2023 r.


Zmiany od 02.08.2022 r.

Urlop rodzicielski, ojcowski i opiekuńczy - dyrektywa UE

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dn. 20 czerwca 2019 r.


• Wynagrodzenie/zasiłek chorobowy

• Prawo do wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego

a/ okres wyczekiwania na świadczenie

b/ dokumentowanie prawa do świadczeń oraz kontrola prawidłowości korzystania ze świadczeń

c/ wysokość i okres wypłaty świadczeń

• Szczególna sytuacja pracowników, którzy ukończyli 50 rok życia

• Składniki przyjmowane do podstawy wymiaru

• Minimalne wynagrodzenie za pracę a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

• Dodatek stażowy a podstawa wynagrodzenia/zasiłku chorobowego

• Zwolnienie lekarskie dostarczone po wypłacie wynagrodzenia a korekta wynagrodzenia

• Wpływ zmiany wysokości wynagrodzenia oraz wymiaru czasu pracy na podstawę obliczanego zasiłku

• Ustalanie wysokości świadczenia w przypadku zmiany wymiaru etatu.

• Ponowne przeliczenie podstawy wynagrodzenia w razie choroby i macierzyństwa- zmiany od 01.01.2022 r

• Wynagrodzenie chorobowe na przełomie roku a limit 14/33 dni

• Zasiłek chorobowy na przełomie roku

• Zasiłek opiekuńczy na przełomie roku a limit 14/60 dni

• Zasiłek opiekuńczy na dziecko przed ukończeniem przez nie 8 tygodnia życia a pobyt matki dziecka w szpitalu 56 dni

• Zasiłek opiekuńczy na dziecko niepełnosprawne 8/14 lat do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

• Zasady postępowania przy wypłacie zasiłków

• Obliczanie wynagrodzenia chorobowego krok po kroku

• Obliczanie zasiłku chorobowego Krok po kroku

• przykłady z wyliczeniami wynagrodzeń/ zasiłków chorobowych.

• Uzupełninie dodatkowego wynagrodzenia rocznego”13” w podstawie wynagrodzenia/zasiłku chorobowego


Potrącenie pracownicze oraz komornicze zasady dokonywania potrąceń

• Kwoty wolne od potrąceń – zmiany od 01.01.2022 r. proponowane zmiany od 2023 r.

• Potrącenia za zgodą pracownika

• Potrącenia bez zgody pracownika

• Potrącenia alimentacyjne

• Potrącenia nie alimentacyjne

• Potrącenia z umów zlecenia

• Potrącenia ZFŚŚ

• Potrącenia z zasiłków ZUS


Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 399 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 13 gru 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji