ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Poradnik dla nowego pracownika na stanowisku archiwisty zakładowego


Termin: 30 sie 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Zapoznanie się z problematyką prowadzenia dokumentacji i funkcjonowania archiwów zakładowych i składnic akt. Poznanie reguł kierujących obiegiem dokumentacji i zasad archiwizacji dokumentacji w jednostce organizacyjnej. Nabycie umiejętności w zakresie znakowania, opisywania i ewidencjonowania dokumentacji w archiwum. Zidentyfikowanie kluczowych momentów procesu zarządzania dokumentacja i osób za nie odpowiedzialnych. Omówienie obowiązujących trendów w zarządzaniu dokumentacją. Realizacja zapisów Instrukcji archiwalnej w zakresie obowiązku stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników odpowiedzialnych za archiwa zakładowe. Pozyskanie niezbędnych formularzy i druków kancelaryjno-archiwalnych.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do nowych pracowników realizujących zadania archiwisty lub instytucji dopiero organizujących własne archiwum lub składnicę akt, zwłaszcza samorządowych podmiotów tj. szkół, przedszkoli, bibliotek, warsztatów terapii zajęciowej, ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków pomocy społecznej, centrów usług wspólnych, zakładów usług komunalnych i mieszkaniowych, gminnych domów kultury, straży miejskich i gminnych, SP ZOZ-ów, itp. W trakcie szkolenia uczestnicy - poprzez aktywny udział w zajęciach i swobodną dyskusję - zdobędą konieczną wiedzę do poprowadzenia archiwum instytucji.

Prowadzący:
specjalista ds. zarządzania dokumentacją najnowszą, doktor n. hum. z zakresu archiwistyki, biegły sądowy, absolwentka Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie, wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru Archiwalnego w Archiwum Państwowym w Kielcach, prowadzi własną działalność gospodarczą z zakresu spraw kancelaryjno-archiwalnych.

Program szkolenia

1. Jakie przepisy regulują postępowanie z dokumentacją i jakie są konsekwencje ich nieprzestrzegania dla państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych?

2. Czym różni się archiwum zakładowe od składnicy akt?

3. Jakie zadania ma realizować archiwista?

4. Jak wygląda protokół przejęcia archiwum i kto go przygotowuje?

5. Kto sprawuje nadzór nad dokumentacją i posiada prawo do kontroli dokumentacji?

6. Ile lat przechowywać dany typ dokumentów? Ustalanie okresów przechowywania segregatorów z aktami i kontekst RODO.

7. Czym różni się znak sprawy od numeru pisma, a spis spraw od spisu zdawczo-odbiorczego?

8. Jak wyglądać powinien obieg dokumentacji?

9. Czym są akta sprawy i z czego się składają?

10. Jak oznaczać dokumentację i opisywać teczki aktowe?

11. Jak zorganizować archiwum/składnicy akt w instytucji? Jakie są wymogi lokalowe i techniczne zabezpieczenie dokumentacji?

12. Jakie rodzaje dokumentacji współczesnej przechowywać trzeba w archiwum?

13. Jak przebiega proces przejmowania dokumentacji do archiwum instytucji?

14. Czy układając dokumentację w magazynach archiwalnych należy kierować się szczegółowymi zasadami?

15. Jak postąpić z dokumentacją dotychczas nieuporządkowaną?

16. Co to są środki ewidencyjne archiwum i jak się je prowadzi?

17. Kto i na jakich zasadach może korzystać z archiwum (udostępnianie akt przez archiwistę i procedura wycofania dokumentacji z archiwum)?

18. Jak postąpić z niepotrzebną dokumentacją (zniszczenie czy brakowanie)?


Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 365 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 29 sie 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji