UWAGA! Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną wstrzymujemy realizację wszystkich naszych szkoleń stacjonarnych do odwołania. Zapraszamy na szkolenia online.

ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Praktyczne ABC gospodarki odpadami


Termin: 14 lip 2020
10:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Adresaci:
szkolenie z praktycznymi przykładami adresowane jest do osób, którym zostały powierzone (lub mają zostać powierzone) sprawy dotyczące gospodarki odpadami w firmie czy też instytucji, dla osób które pracują lub planują w przyszłości pracować w działach/na stanowiskach dotyczących ochrony środowiska oraz innych zainteresowanych tematyką gospodarki odpadami, przepisów i najnowszych zmian prawnych w tym zakresie.

Prowadzący:
Od wielu lat zajmuje się ochroną środowiska, pracowała w Inspekcji Ochrony Środowiska. Aktualnie pracownik Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Były kierownik oddziału gospodarki odpadami w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie.

Program szkolenia

Jeśli chcesz się dowiedzieć jak prawidłowo gospodarować odpadami zgodnie z aktualnymi przepisami prawnymi, jakich używać dokumentów, jakie dotyczą Cię opłaty, ewidencje, sprawozdania i inne obowiązki (oraz jak je wypełniać), jakich możesz spodziewać się sankcji, jakie zmiany w prawie odpadowym są obecnie planowane - to szkolenie jest dla Ciebie. Zapraszamy!


1. Podstawowe definicje i zasady dotyczące odpadów – przypomnienie najważniejszych wiadomości i rozstrzygnięć prawnych

2. Zasady klasyfikacji odpadów – praca z katalogiem odpadów - warsztaty

3. BDO (Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami) – zmiany terminów sprawozdawczości i obowiązkowej ewidencji odpadów w BDO

4. Pozwolenia na wytwarzanie odpadów

5. Zezwolenia w gospodarce odpadami 

6. Inne decyzje w gospodarce odpadami (np. instrukcja prowadzenia składowiska, )

7. Sprawozdawczość dotycząca odpadów

8. Pozostałe zmiany w gospodarce odpadami: – zmiany czasu magazynowania odpadów, zmiany w zezwoleniach na zbieranie i przetwarzanie odpadów (monitoring miejsc magazynowania, zabezpieczenie roszczeń w gospodarce odpadami, operaty p. poż. itp.), tytuł prawny do miejsc magazynowania odpadów, kary w gospodarce odpadami itp.

9. Podmioty i pojęcia w gospodarce odpadami 

10. Zasady funkcjonowania pośrednika w obrocie odpadami oraz sprzedawcy odpadów,

11. Zmiana klasyfikacji odpadów,

12. Utrata statusu odpadów, produkt uboczny - zmiany

13. Odpowiedzialność w gospodarce odpadami

14. Wybrane studia przypadków dotyczących gospodarki odpadami, na podstawie orzeczeń sądowych

15. Dobre praktyki w gospodarce odpadami

16. Gospodarowanie osadami ściekowymi

17. Dodatkowe obowiązki w zbieraniu i przetwarzaniu odpadów na terenach zagrożonych powodzią.

18. Sankcje w gospodarce odpadami - zmiany, również w ustawie o Inspekcji ochrony środowiska

19. Transport odpadów

20. Analiza problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia


W programie szkolenia m.in. najnowsze zmiany dotyczące BDO.
Fachową wiedzę popieramy przykładami. Dowiesz się m.in. o obowiązkach firm w zakresie odpadów, a wątpliwości rozwiejesz podczas konsultacji (na mailowe konsultacje będziesz mieć aż 7 dni).
Na szkoleniu zostaną udzielone także odpowiedzi na zapytania zadane przed planowanym terminem szkolenia (najpóźniej 2 dni przed szkoleniem).
Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 320 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 10 lip 2020 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji