ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Procedura administracyjna w zakresie pomocy społecznej- wybrane zagadnienia-praktyczne przykłady


Termin: 23 wrz 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie; członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie specjalizujący się w zakresie pomocy społecznej i innych systemów wsparcia rodzin; radca prawny współpracujący z ośrodkami pomocy społecznej.

Program szkolenia

1. Wszczęcie postępowania w sprawie przyznania świadczeń.

2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o świadczenia.

3. Brak współpracy z organem- jakie rozstrzygnięcia może wydać organ.

4. Brak przeprowadzenia wywiadu w przypadku wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym.

5. Zasada czynnego udziału stron postępowania.

6. W jakich przypadkach organ wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w zakresie świadczeń z pomocy społecznej

7. Umorzenie postępowania w sprawie przyznania świadczeń - przykłady.

8. Zmiana/uchylenie decyzji przyznającej świadczenia na podstawie art. 106 ust.5 ustawy o pomocy społecznej:

- charakter decyzji

- przesłanki wydania decyzji

- działanie decyzji (z mocą wsteczną/na przyszłość)

- praktyczne przykłady kiedy organ może/nie może wydać decyzji

- orzecznictwo

9. Tryb autokontroli

- warunki jaki muszą być spełnione aby wydać decyzję

- rozstrzygnięcie organu

- termin wydania decyzji w ramach autokontroli

10. Wznowienie postepowania w zakresie świadczeń z pomocy społecznej.

- procedura (właściwość organu, przesłanki wznowienia, inicjatywa wszczęcia postępowania, tryb i termin wniesienia podania, forma wszczęcia oraz odmowy wszczęcia postępowania, rodzaje decyzji kończących postępowanie)

- praktyczne przykłady kiedy organ może/nie może wznowić postępowania.

11. Stwierdzenie nieważności decyzji

- organ właściwy

- kto może złożyć wniosek

- przypadki stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie pomocy społecznej

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 365 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 22 wrz 2022 - 03:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji