UWAGA! Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną wstrzymujemy realizację wszystkich naszych szkoleń stacjonarnych do odwołania. Zapraszamy na szkolenia online.

ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Procedura administracyjna w zakresie pomocy społecznej- wybrane zagadnienia-praktyczne przykłady


Termin: 17 cze 2020
10:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
wieloletni pracownik Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie; członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie specjalizujący się w zakresie pomocy społecznej i innych systemów wsparcia rodzin; radca prawny współpracujący z ośrodkami pomocy społecznej.

Program szkolenia

1. Wszczęcie postępowania w sprawie przyznania świadczeń.

2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o świadczenia.

3. Brak współpracy z organem- jakie rozstrzygnięcia może wydać organ.

4. Brak przeprowadzenia wywiadu  w przypadku wniosku o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym.

5. Zasada czynnego udziału stron postępowania.

6. W jakich przypadkach organ wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w zakresie świadczeń z pomocy społecznej

7. Umorzenie postępowania w sprawie przyznania świadczeń - przykłady.

8. Zmiana/uchylenie decyzji przyznającej świadczenia na podstawie art. 106 ust.5 ustawy o pomocy społecznej:

9. Tryb autokontroli

10. Wznowienie postępowania w zakresie świadczeń z pomocy społecznej.

11. Stwierdzenie nieważności decyzji


Sposób realizacji szkoleń online:


Cena: 280 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 15 cze 2020 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji