ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Prowadzenie dokumentacji medycznej


Termin: 20 lut 2023
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
prawnik, wykładowca na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym i w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie. Specjalizuje się w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności w zakresie wdrożeń procedur RODO zarówno w sektorze publicznym jak i prywatnym. Pełni funkcję inspektora ochrony danych w podmiotach publicznych i prywatnych. Posiadam rozległą wiedzę w zakresie uregulowań prawnych związanych z ochroną zdrowia, szczególnie regulacji prawnych dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz prowadzenia kontroli i audytów podmiotów leczniczych.

Program szkolenia

I. Czym jest dokumentacja medyczna?

1. Definicja dokumentacji medycznej.

2. Najważniejsze akty prawne regulujące kwestie związane z dokumentacją medyczną.

3. Podział dokumentacji medycznej.

4. Co zawiera dokumentacja indywidualna?

5. Co zawiera dokumentacja zbiorcza?


II. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna.

1. Pojęcie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM).

2. Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, a dokumentacja medyczna prowadzona w postaci elektronicznej.


III. Udostępnianie dokumentacji medycznej.

1. Prawo pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej.

2. Komu dokumentacja musi być udostępniona?

3. Weryfikacja tożsamości.

4. Jakie formy udostępniania dokumentacji medycznej wyróżniamy?

5. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej.


IV. Przechowywanie dokumentacji medycznej.

1. Okresy przechowywania dokumentacji medycznej.

2. Przekazanie dokumentacji medycznej.


V. Na czym polega kontrola dokumentacji medycznej?

1. Kto może kontrolować dokumentację medyczną?

2. Kontrola prowadzona przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

3. Kontrola prowadzona przez Rzecznika Praw Pacjenta.

4. Kontrola prowadzona przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.


VI. Jakie znaczenie ma RODO przy prowadzeniu dokumentacji medycznej?

1. Szczególne kategorie danych osobowych.

2. Podstawy przetwarzania danych osobowych w dokumentacji medycznej.

3. Prawa przysługujące osobie, której dane przetwarzamy.

4. Naruszenia ochrony danych osobowych.

5. Ochrona danych osobowych, a tajemnice zawodowe i sektorowe.

6. Zabezpieczenia dokumentacji medycznej.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 380 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 17 lut 2023 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji