ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Prowadzenie książki obiektu budowlanego - warsztaty


Termin: 20 wrz 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Uczestnicy pod okiem eksperta krok po kroku wypełnią każdą z tabeli KOB, co pozwoli im uniknąć błędów ujawnianych często podczas kontroli NB. Przeanalizujemy dokumentację – jak poprawnie przygotowywać i gromadzić obowiązkowe druki i formularze z napraw, remontów i modernizacji, które należy obowiązkowo dołączać do KOB - omówienie konkretnych błędów popełnianych w dokumentacji. Wyposażymy Państwa w praktyczną wiedzę, jaką dokumentacje obiektu należy skompletować , Jakie są najczęściej popełniane błędy podczas prowadzenia KOB. Dzięki indywidualnym konsultacjom z ekspertem uzyskają Państwo odpowiedzi na wszystkie nurtujące pytania podczas prowadzenia KOB.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do zarządców budynków, administratorów nieruchomości, właścicieli obiektów i budowli (hal, magazynów), działów technicznych, administracyjnych w firmach produkcyjnych i usługowych.

Prowadzący:
Ekspert w zakresie zarządzania nieruchomościami, specjalizujący się w zagadnieniach związanych z prowadzaniem remontów, rozbudów i rewitalizacji obiektów budowlanych. Jest związany z nieruchomościami od ponad 25 lat. Był przewodniczym rady nadzorczej WSMB ATENA, realizującej szereg własnych inwestycji mieszkaniowych, później przez wiele lat pracował na wyższych stanowiskach kierowniczych w firmach deweloperskich J.W. Construction Holding S.A. i Budner S.A., gdzie uczestniczył i prowadził realizację projektów deweloperskich, wprowadzał system zarządzania ISO 9001 oraz SAP, zarządzał wybudowanymi przez deweloperów nieruchomościami. Od 2009 założył i kieruje firmami działającymi w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz w zakresie prowadzania szkoleń i kursów. W zakresie zarządzania nieruchomościami specjalizuje się w działalności zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami wymagającymi prowadzenia inwestycji takich jak rewitalizacje obiektów zabytkowych, remonty, modernizacje, w tym termomodernizacje i rozbudowy. Jest członkiem honorowym Stowarzyszenia Przedsiębiorczości w Nieruchomościach, członkiem zwykłym Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości „Warecka”, był członkiem Komisji Odpowiedzialności Zawodowej zarządców nieruchomości. Jest autorem licznych publikacji, w tym książkowych związanych z zarządzaniem i utrzymaniem obiektów budowlanych, prowadzeniem książki obiektu budowlanego, rozliczaniem mediów, prowadzeniem finansów we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Jest licencjonowanym zarządcą nieruchomości.

Program szkolenia

Czy wiesz:

• jak praktycznie i prawidłowo wypełniać poszczególne tablice KOB? 

• jakie druki i protokoły wg aktualnego stanu prawnego należy rejestrować w KOB, 

• gdzie rejestrować przegląd instalacji klimatyzacyjnych, elektrycznych, kontrole gaśnic, hydrantów i innych, - czy wszystkie muszą być uwzględnione w KOB? 

• jak sprawdzić poprawność dokonanych wpisów?

• kto może dokonywać wpisów w KOB?

• w jaki sposób dokumentować w KOB poszczególne etapy remontów oraz innych robót budowlanych?


Szkolenie jest praktycznym warsztatem prowadzenia książki obiektu budowlanego. Uczestnikom szkolenia zostaną przedstawione:

• podstawowe wymagania dotyczące prowadzenia KOB, z uwzględnieniem nadchodzących zmian w ustawie Prawo budowlane,

• wpływ treści protokołu z kontroli na dokonywanie wpisów do KOB,

• zasady wypełniania KOB, krok po kroku, z przykładami i z omówieniem studium różnych przypadków.

Rekomendujemy, aby uczestnicy na szkolenie mieli ze sobą własne książki obiektu budowlanego, celem omówienia problemów i sposobu ich prowadzenie na konkretnych przykładach wziętych z ich nieruchomości.


Moduł I – Wprowadzenie - dlaczego prowadzenie stosunkowo prostego, formularza jakim jest KOB, sprawia tak dużo trudności?


Moduł II - Niezbędne przepisy prawa budowlanego do prowadzenia KOB i ich interpretacja

1. Dla jakich obiektów prowadzimy KOB

2. Dla jakich obiektów nie prowadzi się KOB

3. Jakie prace rejestrujemy w KOB

4. Jakich prac nie rejestrujemy w KOB

5. Jakie dokumenty (czynności) rejestrujemy w KOB?


Moduł III – Czy wszystkie okresowe kontrole stanu technicznego obiektu budowlanego wpisujemy do KOB?

1. Roczne

2. Półroczne (obiektów wielkopowierzchniowych)

3. Pięcioletnie

4. Bezpiecznego użytkowania

5. Kontrola nieuzasadnionych ingerencji w lokalach mieszkalnych

6. Kontrole kotłów i klimatyzacji

7. Urządzeń p.poż.

8. Uprawnienia do wykonywania kontroli


Moduł IV – Co z protokołu z kontroli przepisujemy do KOB?

1. Zawartość i struktura protokołu

2. Co to są zalecenia?


Moduł V – Warsztaty prowadzenie książki obiektu budowlanego:

1. Cel prowadzenia książki obiektu budowlanego

2. Podstawa prawna prowadzenia KOB

3. Wyłączenia z obowiązku prowadzenia KOB

4. Wymagania zawarte w rozporządzeniu dotyczącym KOB

5. Warsztaty z wypełniania książki obiektu budowlanego (studium różnych przypadków):

 a) wpisy informacyjne dotyczące obiektu budowlanego i jego dokumentacji,

 b) jakie informacje wpisujemy do tablic Nr 4 i 5 dotyczących protokołów z okresowej kontroli?

 c) gdzie wpisywać kontrole nie wyszczególnione w KOB,

 d) jak i gdzie wpisywać dokumentację techniczną związana z remontami i robotami budowlanymi,

 e) co wpisujemy do tablicy Nr 8 dotyczącej odbioru robót remontowych?

 f) proces wykonania prac remontowych i ich rejestracja w KOB

 g) dokumentacja związana z awariami i katastrofami budowlanymi,

 h) dokumentowanie zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.


Moduł VI –  Elektroniczna książka obiektu budowlanego

1. od kiedy obowiązuje

2. do kiedy można prowadzić książkę w formie papierowej

3. jakie są zmiany w stosunku do wersji papierowej
Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 379 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 19 wrz 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji