ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Przegląd zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w latach 2020-2021


Termin: 15 lut 2022
10:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
Prawnik, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych i prowadzący szkolenia z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych z zakresu tematyki szkolenia.

Program szkolenia

1. Nowelizacje ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2020 i 2021 r., w tym:

1) Konsultacje publiczne,

2) Rozwój regionalny,

3) dane przestrzenne,

4) wsparcie mieszkalnictwa,

5) zmiany w ustawie ocenowej i wpływ na procedury planistyczne,

6) zmiany w ustawie wywołane zmianami w zakresie przygotowania i realizacji kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej;

2. Zmiany w decyzji o warunkach zabudowy związane z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. poz. 1986) – zabudowa jednorodzinna do 70 m2

1) Zakres zmian dokonanych ustawą

2) Przepis przejściowe

3) Termin załatwienia sprawy w sprawie ustalenia warunków zabudowy

4) Konsekwencje przekroczenia terminu – karanie;

5) Złożenie wniosku na formularzu

6) Postępowanie uproszczone w odniesieniu do warunków zabudowy

7) Strony w postępowaniu o ustalenie warunków zabudowy

8) Zakres analizy

3. Zmiany w zakresie rozporządzeń regulujących zakres projektu studium i uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Założenia zmian w zakresie strategicznych złóż w prawie górniczym i geologicznym i ich wpływ na procedury planistyczne.

5. Założenie zmian w zakresie lokalizacji cmentarzy.

6. Dyskusja.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 340 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 11 lut 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji