ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie regulacji wynikających z ustawy – praktyczne aspekty z omówieniem orzecznictwa


Termin: 27 wrz 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Podczas szkolenia zostaną omówione regulacje wynikające z ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów ze szczególnym uwzględnieniem roli organów administracji publicznej oraz orzecznictwem.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do pracowników urzędów gmin oraz starostw zajmujących się gospodarką nieruchomościami.

Prowadzący:
wieloletni pracownik administracji samorządowej - obecnie z-ca naczelnika Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Geodeta, rzeczoznawca majątkowy, zarządca nieruchomości. Od kilku lat wykładowca z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz zagospodarowania przestrzennego - szkolenia dla administracji samorządowej.

Program szkolenia

I. Zakres przedmiotowy – nieruchomości podlegające przekształceniu z mocy prawa

II. Zakres podmiotowy.

III. Zasada „opóźnionego” przekształcenia

IV. Zaświadczenie jako dokument potwierdzający skutek przekształcenia

V. Odmowa wydania zaświadczenia

VI. Ustalanie opłaty za przekształcenie i system bonifikat proponowanych przez ustawodawcę

VII. Przekształcenie w aspekcie regulacji dotyczących pomocy publicznej

VIII. Podmioty uprawnione do nieodpłatnego przekształcenia.
Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 365 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 26 wrz 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji