ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - RODO i cyberbezpieczeństwo w pracy


Termin: 13 paź 2023
09:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Szkolenie „RODO i cyberbezpieczeństwo w pracy” wypełnia obowiązki poinformowania pracowników o najważniejszych zasadach przetwarzania danych osobowych przez administratorów danych. Szkolenie ułatwia pracownikom firm i instytucji poznanie i zrozumienie najważniejszych zasad przetwarzania danych osobowych, o których mowa w RODO, a także podstawowych zasad bezpieczeństwa danych, w tym ochrony przed cyberzagrożeniami.

Prowadzący:
audytor wiodący Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg normy ISO/IEC 2700, od lat związany z zarządzaniem systemami bezpieczeństwa informacji. Praktykujący jako Inspektor Ochrony Danych i audytor w podmiotach leczniczych. Trener i wykładowca z zakresu przedmiotów bezpieczeństwa informacji i audytu w ochronie danych. Cyklicznie prowadzi kurs dla osób przygotowujących się do pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych w podmiotach publicznych i prywatnych, a także szkolenia z zasad przetwarzania danych dla pracowników tych podmiotów.

Program szkolenia

Moduł I. Odpowiedzialność pracownika za przetwarzanie danych osobowych.

• Dane osobowe - czym są dane osobowe, jakie są rodzaje danych osobowych.

• Kto odpowiada za ochronę danych osobowych w miejscu pracy. Role i zadania.

• Obowiązki pracowników przetwarzających dane osobowe w celu wykonania zadań służbowych.

• Upoważnienia do przetwarzania danych - kto i kiedy powinien je posiadać, zakres upoważnienia, czas trwania.

• Oświadczenia o zachowaniu poufności - kiedy i na jak długo pracowników obowiązuje tajemnica danych osobowych.


Moduł II. Ogólne zasady przetwarzania danych osobowych.

• 6 zasad przetwarzania danych wg RODO, które należy zawsze stosować.

• Przesłanki przetwarzania danych osobowych, które powinni znać pracownicy przetwarzający dane osobowe.

• Zgoda na przetwarzanie danych - czy zawsze jest potrzebna? Przykłady dotyczące danych osobowych przetwarzanych w firmach i instytucjach.


Moduł III. Prawa osób, których dane dotyczą - omówienie praw na gruncie RODO. Czym są te prawa, a także kiedy i komu przysługują - omówienie na przykładach danych.

• Prawo do informacji o przetwarzaniu swoich danych.

• Prawo dostępu do treści danych.

• Prawo do poprawiania danych.

• Prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie.

• Prawo do bycia zapomnianym.

• Prawo do przenoszenia danych.

• Prawo do ograniczenia przetwarzania.

• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).Moduł IV. Naruszenie danych - jak pracownicy powinni postępować w przypadku naruszenia danych.

• Czym jest naruszenie danych - przykłady z życia firm i instytucji.

• Postępowanie w przypadku naruszenia - kogo i jak należy poinformować, jakie informacje przekazać osobom odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych w miejscu pracy.

• Kiedy naruszenie należy zgłosić do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, kto odpowiada za zgłoszenie naruszenia.

• Odpowiedzialność pracownika za naruszenie danych osobowych.Moduł V. Cyberzagrożenia i zasady bezpieczeństwa danych osobowych, którymi pracownicy powinni się kierować przy przetwarzaniu danych osobowych.

• Socjotechnika - czym jest atak socjotechniczny, cechy ataku socjotechnicznego, które warto znać, aby skutecznie się przed nimi chronić.

• SPAM, phishing, vishing - czym są, jak rozpoznać fałszywe maile, jak się przed tym chronić.

• Skuteczne i proste metody bezpieczeństwa informacji, niezbędne w codziennej pracy pracowników: polityka haseł, polityka czystego biurka, ekranu i druku, zagrożenia wynikające ze stosowania urządzeń mobilnych, i pracy zdalnej szyfrowanie danych i plików elektronicznych, etc.

• Niszczenie dokumentacji i utylizacja urządzeń - metody ochrony przed ujawnieniem danych na skutek nieprawidłowej utylizacji.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 419 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 11 paź 2023 - 12:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji