ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Rozgraniczanie nieruchomości


Termin: 29 sie 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
geodeta uprawniony, pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii. Były kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej zdobył praktykę w dużej firmie projektowej. Doświadczony trener, przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jst w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości, opracowań do celów prawnych oraz innych prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001.

Program szkolenia

1. Pojęcie nieruchomości i granica nieruchomości jako wyodrębnienie nieruchomości z przestrzeni – mały klucz do opanowania trudnej sztuki rozgraniczania.

2. Administracyjno-sądowy charakter postępowania rozgraniczeniowego, omówienie momentu zmiany charakteru postępowania rozgraniczeniowego i przekazywania sprawy sądowi.

3. Cel postępowania rozgraniczeniowego, czyli po co to całe „zamieszanie”, jakie korzyści przyniesie stronom postępowania i czy zawsze musi być wszczynane.

4. Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego - kiedy z urzędu a kiedy na wniosek.

5. Badanie przesłanek do wszczęcia w postępowaniu wyjaśniającym, czyli czy zawsze konieczne jest rozgraniczenie?

6. Pojęcie strony w postępowaniu rozgraniczeniowym. Omówienie zagadnienia na przykładach.

7. Badanie wniosku, czyli początek „krętej drogi”.

8. Reprezentacja stron. Omówienie zasad udzielania pełnomocnictw, kto kogo i jak może reprezentować?

9. Upoważnienie geodety. Osobne czy może w treści postanowienia wszczynającego postępowanie? Omówienie szczególnej roli geodety oraz jego postępowania w roli organu administracji.

10. Rozprawa graniczna, przygotowanie do rozprawy, wezwania, czyli szczegóły mają znaczenie.

11. Procedura podczas rozprawy granicznej, czyli jak to należy „ogarnąć” aby nie popełnić błędu.

12. Sposoby ustalenia granicy w postępowaniu rozgraniczeniowym.

13. Pojęcie nieruchomości i granica nieruchomości jako wyodrębnienie nieruchomości z przestrzeni – mały klucz do opanowania trudnej sztuki rozgraniczania.

14. Administracyjno-sądowy charakter postępowania rozgraniczeniowego, omówienie momentu zmiany charakteru postępowania rozgraniczeniowego i przekazywania sprawy sądowi.

15. Cel postępowania rozgraniczeniowego, czyli po co to całe „zamieszanie”, jakie korzyści przyniesie stronom postępowania i czy zawsze musi być wszczynane.

16. Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego - kiedy z urzędu a kiedy na wniosek.

17. Badanie przesłanek do wszczęcia w postępowaniu wyjaśniającym, czyli czy zawsze konieczne jest rozgraniczenie?

18. Pojęcie strony w postępowaniu rozgraniczeniowym. Omówienie zagadnienia na przykładach.

19. Badanie wniosku, czyli początek „krętej drogi”.

20. Reprezentacja stron. Omówienie zasad udzielania pełnomocnictw, kto kogo i jak może reprezentować?

21. Upoważnienie geodety. Osobne czy może w treści postanowienia wszczynającego postępowanie? Omówienie szczególnej roli geodety oraz jego postępowania w roli organu administracji.

22. Rozprawa graniczna, przygotowanie do rozprawy, wezwania, czyli szczegóły mają znaczenie.

23. Procedura podczas rozprawy granicznej, czyli jak to należy „ogarnąć” aby nie popełnić błędu.

24. Sposoby ustalenia granicy w postępowaniu rozgraniczeniowym.

25. Ugoda przed geodetą, czyli geodeta jako fachowy mediator.

26. Sposoby zakończenia postępowania, rodzaje decyzji administracyjnych

27. Przekazanie sprawy do sądu, jak to się w praktyce powinno odbywać.

28. Koszty postępowania o rozgraniczenie. Kto je ponosi, omówienie orzecznictwa sądów administracyjnych.

29. Różne przykłady rozgraniczeń.

30. Kompetencje organów, rola administracji geodezyjnej a rola organu posiadającego umocowanie ustawowe do przeprowadzenia rozgraniczenia

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 365 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 26 sie 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji