ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Skargi, wnioski, petycje w praktyce w 2023 r. - Sposób i tryb rozpatrywania skarg, wniosków i petycji oraz podejmowanie uchwał


Termin: 23 lut 2023
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
przekazanie praktycznej wiedzy dotyczącej zagadnień prawnych związanych z postępowaniem skargowym, wnioskowym i petycjami, sposobu prowadzenia przez radnych postępowania. Wskażemy jak rozwiązywać „skargi trudne”, anonimy, bezzasadne, jak je uzasadniać, jakie prawa przysługują osobie na którą została złożona skarga. Obieg dokumentacji wewnątrz struktury jednostki związanej z załatwieniem skargi przez pion merytoryczny wraz z opracowaniem uzasadnienia i zawiadomienia o załatwieniu skargi i wniosku oraz wprowadzenia do rejestru, obowiązki wynikające z RODO. Wskażemy jak sporządzać roczne sprawozdanie ze skarg, wniosków oraz czy, i jak je publikować.

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do: radnych – zobowiązanych do przyjmowania mieszkańców w sprawie skarg, wniosków, petycji, członków komisji rady ds. skarg rozpatrujących skargi na wójta, prezydenta, kierowników samorządowych jednostek, pracowników administracji samorządowej urzędów i jednostek podległych. Do kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych do których należy wykonywanie obowiązków związanych z przyjmowaniem skarg, rozpatrywaniem skarg, koordynowaniem spraw skargowych w urzędzie, prowadzeniem akt, sporządzaniem okresowych sprawozdań i informacji.

Prowadzący:
Praktyk w zakresie zarządzania i kontroli finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych. Wpisana na listę Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Specjalista z zakresu prawa finansów publicznych oraz prawa samorządowego.

Program szkolenia

1. Podstawa prawna regulująca zagadnienie postępowania skargowego, wnioskowego i petycji.

2. Zmiany w postępowaniu dot. skarg, wniosków i petycji składnych przez obywateli.

3.Różnica pomiędzy skargą, wnioskiem i petycją (przykłady).

4. Zasady rozpatrywania skarg, wniosków i petycji mieszkańców składane do rady i rozpatrywane przez radę ;

• obligatoryjna komisja rady – komisja ds. skarg, wniosków, petycji mieszkańców,

• uprawnienia i obowiązki radnego w postępowaniu skargowo-wnioskowym,

• skarga „ na wójta, kierowników jednostek organizacyjnych i ich działalność ”,

• upublicznienie uchwały skargowej, a RODO (anonimizowanie).

5. Przyjmowania i rozpatrywania skarg - organizacja w strukturze urzędu i samorządowej jednostce organizacyjnej.

6. Działania organu niewłaściwego do rozpatrzenia skargi, wniosku.

7. Anonimy – czy rada rozpatruje anonimy?

8. Skarga „na skargę”- uzasadnienie bezzasadności.

9.Skarga „ na radnego”.

10.Czy i jak rozpatrujemy skargi i wnioski przekazywane przez media oraz posłów i senatorów?

11.Tryb przyjmowania skarg i wniosków przez organ wykonawczy (wójta, burmistrza, prezydenta).

12. Tryb przyjmowania, rozpatrywania i rozstrzygania skarg i wniosków składanych do Rady;

• postępowanie dowodowe,

• tryb oraz terminy zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi i wniosku ( zasadna, bezzasadna),

• gwarancje konstytucyjne skarżącego,

• ochrona i prawa oskarżonego.

13. Nadzór i kontrola nad postępowaniem skargowym i wnioskowym.

14.Petycje obywateli – organ właściwy i tryb postępowania.

15. Skargi i wnioski przekazywane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne.

16.Orzecznictwo – omówienie wybranych przykładów.

17. Przykłady nieprawidłowości.

18.Odpowiedzi na pytania uczestników.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 380 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 22 lut 2023 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji