ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Sprawozdanie z zamówień publicznych udzielonych w 2022 r. oraz zasady planowania zamówień na rok 2023


Termin: 13 lut 2023
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Celem szkolenia jest kompleksowe przygotowanie zamawiających do wypełnienia obowiązków w zakresie sprawozdawczości oraz planowania zamówień. Szereg praktycznych wskazówek i wyjaśnień umożliwi uczestnikom bezproblemowe przygotowanie sprawozdania, ale również pomoże zrozumieć cel i istotę planowania zamówień, co może wpłynąć na organizacyjną i ekonomiczną optymalizację procesów zakupowych. Moduł poświęcony sprawozdawczości uzupełniony zostanie wizualizacją formularzy sprawozdawczych. Korzyści jakie uzyskają uczestnicy szkolenia, to: odpowiedzi na pytania i wątpliwości wpływające na umiejętność zdefiniowania czym jest zamówienie publiczne oraz jaki jest zakres informacji i danych wymaganych w sprawozdaniu, wskazówki umożliwiające nie tylko wypełnienie obowiązków ustawowych związanych z planowaniem zamówień, ale również jak skutecznie wykorzystać mechanizmy planowania do optymalizacji procedur zakupowych pod kątem organizacyjnym i ekonomicznym, przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących celu oraz zasad opracowania analizy potrzeb i wymagań (aby analiza nie była kolejnym dokumentem „do szuflady”), omówienie możliwego wykorzystania mechanizmów zarządzania ryzkiem przy planowaniu i udzielaniu zamówień publicznych.

Adresaci:
szkolenie skierowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za proces planowania zamówień publicznych oraz agregowania zamówień i zarządzania pod kątem sprawozdawczości, pracowników zaangażowanych w udzielanie zamówień, kierowników koordynujących procesy udzielania zamówień.

Prowadzący:
Od ponad 20 lat związany z zamówieniami publicznymi – zarówno jako zamawiający oraz wykonawca jak również jako doradca zamawiających i wykonawców. Od 2006 r. trener i wykładowca specjalizujący się m.in. w tematyce zamówień publicznych, finansów publicznych i funduszy unijnych oraz kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem. Z wykształcenia prawnik.

Program szkolenia

1) Obowiązki sprawozdawcze dotyczące zamówień publicznych:

- pojęcie „zamówienia publicznego” oraz „udzielenia zamówienia publicznego” w kontekście poprawnego zdefiniowania obowiązków sprawozdawczych,

- zamówienia wyłączone z obowiązku stosowania Pzp a obowiązki sprawozdawcze – jak właściwe zidentyfikować udzielenie zamówienia publicznego w danym roku,

- umowa a faktura – co wykazujemy w sprawozdaniu (formy umów w zamówieniach wyłączonych z Pzp),

- umowy (zamówienia) wieloletnie w sprawozdaniu,

- zakres wykazywanych informacji w przypadku zmiany umowy o zamówienie,

- zamówienia polegające na powtórzeniu, zamówienia dodatkowe oraz udzielane w częściach,

- zakres oraz zasady sporządzania sprawozdań według nowego rozporządzenia wykonawczego – przegląd i praktyczne omówienie poszczególnych formularzy.


2) Planowanie zamówień publicznych:

- zamówienia publiczne jako proces zakupowy,

- istota i cel procesu planowania,

- razem czy osobno – wspólne zakupy dla jednostek organizacyjnych,

- definiowanie oraz zarządzanie ryzykami związanymi z postępowaniem oraz realizacją zamówienia publicznego,

- plan postępowań w ujęciu prawnym i organizacyjnym – zasady sporządzania oraz aktualizacji,

- wstępne konsultacje rynkowe oraz inne możliwości udziału wykonawców w planowaniu zamówień i przygotowaniu postępowań.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 380 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 10 lut 2023 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji