ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Środki trwałe oraz składniki „niskocenne” w jednostkach sektora finansów publicznych –aktualne aspekty prawne, ekonomiczne oraz rachunkowo – księgowe (ewidencja, wycena, amortyzacja, gospodarowanie sprzedaż, przekazanie, likwidacja)


Termin: 12 lip 2021
10:00-14:00
Miejsce: Szkolenie online

Cel:
Ugruntowanie praktycznej wiedzy w obszarze aktualnej problematyki środków trwałych w aspekcie organizacyjnym, bilansowym i podatkowym z uwzględnieniem zmian i nowości wynikających z regulacji ustawowych oraz Krajowych Standardów Rachunkowości. Zdobyta wiedza pozwoli na wykorzystanie jej do podejmowania właściwych decyzji dotyczących gospodarowania środkami trwałymi, pozostałymi środkami trwałymi, składnikami niskocennymi, a także w uporządkowaniu problematyki z jednostkami podległymi oraz jednostkami objętymi wspólną obsługą (cuw.,urzędy gmin, itp.).

Adresaci:
Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej, specjalistów pionów administracyjnych i księgowych urzędów oraz jednostek podległych, w tym jednostek pomocy społecznej, instytucji kultury, centrów usług wspólnych zajmujących się zagadnieniami związanymi z klasyfikacją majątku jednostki, w tym wyceną, ewidencją, amortyzacją, gospodarowaniem oraz likwidacją środków trwałych i pozostałych środków trwałych. Do pracowników kontroli i audytorów wewnętrznych.

Prowadzący:
- Praktyk w zakresie zarządzania i kontroli finansów publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego oraz jednostkach podległych. Wpisana na listę Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Uprawnienia członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Specjalista z zakresu prawa finansów publicznych oraz prawa samorządowego

Program szkolenia

1. Wprowadzenie – podstawowe przepisy regulujące problematykę środków trwałych.

2. Definicja środka trwałego – kryteria kwalifikacyjne, progi istotności kwotowej (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, składniki „niskocenne” – ewidencja bilansowa i pozabilansowa).

3. Zasady ewidencji  analitycznej i syntetycznej środków trwałych –ujęcie bilansowe i pozabilansowe.

4. Środki trwałe-części składowe, peryferyjne oraz dodatkowe w ujęciu ekonomicznym  i rachunkowym.

5. Klasyfikacja środków trwałych –KŚT.

6. Zasady ustalania wartości początkowej środków trwałych, w tym otrzymanych nieodpłatnie lub za symboliczną 1,00 zł.

7. Nabycie odpłatne i nieodpłatne środka trwałego.

8. Środki trwałe w budowie. 

9. Zwiększanie wartości środków trwałych w użytkowaniu (nakłady na ulepszenie, remont i konserwacje).

10. Likwidacja środka trwałego – postępowanie likwidacyjne i rachunkowe.

11. Likwidacja częściowa środka trwałego (odłączenie części).

12. Obieg dokumentów finansowo- księgowych dot. gospodarowania środkami trwałymi  pomiędzy wydziałami merytorycznymi, a księgowością (dowody OT,PT,MT,LT,PK).

13. Sprzedaż, użyczenie, nieodpłatne przekazanie.

14. Metody amortyzacji – wg ustawy o rachunkowości oraz KSR 11.

15. Szczególne zasady ustalania i naliczania amortyzacja w samorządowych  jednostkach sektora finansów publicznych.

16. Specyfika inwentaryzacji środków trwałych – gruntów, prawa użytkowania wieczystego, obiektów do których dostęp jest utrudniony.

17. Środki trwałe i pozostałe środki trwałe w dodatkowej informacji do bilansu.

18. Przykłady nieprawidłowości.

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 340 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 08 lip 2021 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji