ikona tel (17) 858 12 73
ikona tel 731 856 330 lub 534 520 202
ikona tel [javascript protected email address]
ikona tel Poniedziałek - Piątek 8:00 - 16:00

Szkolenie online - Wydawanie decyzji o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych. Zmiany w kpa w związku z doręczeniami elektronicznymi i ich wpływ na wydawanie decyzji o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych


Termin: 26 wrz 2022
09:00-13:00
Miejsce: Szkolenie online

Prowadzący:
radca prawny, praktyk, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, ochrony danych osobowych, informacji publicznej, dostępności, prawa pracy, kas zapomogowo- pożyczkowych, Doświadczona trener, prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych. Świadczy doradztwo prawne na rzecz podmiotów administracji publicznej w tym jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, pomocy społecznej a także spółek prawa handlowego.

Program szkolenia

1. Podstawy prawne przyznania dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych.

2. Pojęcie pracodawcy na gruncie orzecznictwa sądowego – wnioskodawca ( pracodawca-przedsiębiorca, pracodawca – spółka, pracodawca-jednostka organizacyjna, śmierć pracodawcy a prawo do dofinansowania, następcy prawni, OHP, inni wnioskodawcy)

3. Przygotowanie zawodowe w formie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

4. Różnica w egzaminowaniu młodocianych pracowników, realizujących praktyczne przygotowanie zawodowe u pracodawcy będącego lub niebędącego rzemieślnikiem.

5. Definicja rzemieślnika

6. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu - kwalifikacje

7. Przyznawanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników pracodawcom będącym i niebędącym przedsiębiorcami.

8. Spadkobiercy a prawo do dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych.

9. Zmiana pracodawcy, przejęcie pracowników a prawo do dofinansowania

10. Omówienie warunków, jakie muszą spełnić pracodawcy, ubiegający się o dofinansowanie kosztów kształcenia, w oparciu o orzecznictwo sądów administracyjnych.

11. Wysokość dofinansowania.

12. Jak zweryfikować prawidłowość wniosku o dofinansowanie. Wymogi formalne.

13. Zasady i tryb przyznawania pracodawcom dofinansowania do kosztów kształcenia.

14. Jak stosować przepisy Kpa w sprawach dotyczących przyznawania pracodawcom dofinansowania do kosztów kształcenia?

15. Doręczenia elektroniczne - zmiany w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego.

16. Obowiązki podmiotów publicznych na gruncie ustawy o doręczeniach elektronicznych , przepisy przejściowe, kiedy obejmą jst.

17. Terminy załatwiania spraw i ich przedłużanie

18. Wszczęcie postępowania administracyjnego

19. Postępowanie dowodowe.

20. Decyzje administracyjne w sprawach dotyczących przyznawania dofinansowania do kosztów kształcenia. Uzasadnienie decyzji jako ważny jej element.

21. Prawo do zrzeczenia się odwołania.

22. Metryka sprawy administracyjnej do decyzji przyznających dofinansowanie.

23. Pomoc de minimis. Zaświadczenia.

24. Ochrona danych osobowych przetwarzanych w toku postępowania administracyjnego w sprawie o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

25. Czy dofinansowanie kosztów kształcenia należy wpisywać do centralnego rejestru umów. Postępowanie o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych a dostęp do informacji publicznej.

26. Dyskusja

Sposób realizacji szkoleń online:


Załączniki


Cena: 365 zł /osoba (zw. z Vat) Cena zawiera: udział 1 osoby w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe przekazane w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia


Zgłoszenia prosimy nadsyłać do 23 wrz 2022 - 15:00
Płatności za szkolenie należy dokonać na podstawie otrzymanej faktury (przekazywanej w dniu szkolenia) w ciągu 7 dni przelewem.
Nie wymagamy płatności przed szkoleniem.
W przypadku potwierdzenia lub odwołania szkolenia wszyscy uczestnicy zapisani na szkolenie zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną, najpóźniej na dzień przed szkoleniem.
W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 3 dni robocze przed datą jego rozpoczęcia, uczestnik będzie zobowiązany do pokrycia całości kosztów szkolenia.
Potrzebują Państwo pomocy lub bardziej szczegółowych informacji? Prosimy o kontakt pod nr. tel. +48 731 856 330 lub +48 534 520 202 lub e-mail [javascript protected email address].

Prosimy wypełnić formularz

Wszystkie pola oznaczone gwiazdką * muszą być wypełnione.

W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej osoby, dane pozostałych prosimy wpisać w poniższym polu.


Dane do faktury - nabywca

Dane do faktury - odbiorca (wypełnić jeśli dotyczy)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgoda jest wymagana w celach rejestracji